Reteaua Corect

Luju atenționează: Există hotărâri neredactate de un an

Continua seria neagra a deciziilor de condamnare pe care judecatorii nu le motiveaza nici dupa ce condamnatii si-au ispasit pedeapsa. Judecatoarele Corina Ciobanu si Mariana Constantinescu, de la CA Bucuresti, nu au motivat nici azi decizia data in dosarul Bancii Romane de Scont. Fostul director Astra Asigurari, Razvan Haritonovici, a facut plangere la Inspectia Judiciara pentru ca judecatorii il impiedica sa formuleze caile extraordinare de atac, scrie Luju.ro.

Lumeajustitiei.ro prezinta un nou caz inexplicabil, in care intr-un dosar intens mediatizat – cel al Bancii Romane de Scont – in care dupa ce instantele au dat cu greu un verdict definitiv dupa 17 ani de judecata, nu binevoiesc sa motiveze intr-un termen rezonabil decizia definitiva. Mai multe persoane dintre cele condamnate in acest dosar, care au peste 60 de ani, si si-au ispasit deja pedepsele (dupa ce au executat treimea prevazuta de lege), se considera nedreptatite si vor sa formuleze cai extraordinare de atac interne, precum si la CEDO de la Strasbourg. Nu pot sa o faca insa, deoarece judecatoarele Corina Ciobanu si Mariana Constantinescu, de la Sectia I penala a Curtii de Apel Bucuresti, nu au binevoit sa motiveze hotararea nici la un an dupa ce au finalizat dezbaterile si au ramas in pronuntare.

Problema neredactarii hotararilor judecatoresti cu mult peste termenul legal de 30 zile a creat numeroase dezbateri in societate, cazul cel mai cunoscut fiind al fostului ministru al Apararii, Victor Babiuc, care la iesirea dupa 8 luni de detentie, nu avea hotararea redactata pentru a stii pentru ce anume a fost condamnat. Este de neacceptat intr-o justitie europeana ca judecatorii sa bage oameni in inchisoare, iar apoi sa nu redacteze hotararile nici dupa 6 – 12 luni, timp in care inculpatii sunt privati de posibilitatea de a formula cai de atac. Se presupune ca atunci cand decizi sa trimiti un om dupa gratii, stii si pentru ce!

Credem ca legiuitorul ar trebui sa intervina si sa prevada obligativitatea pentru judecatorii care pronunta o hotarare, sa aiba deja hotararea redactata odata cu pronuntarea, pentru a nu ne trezi in multe situatii – ca cele recunoscute chiar de fostul membru al CSM Vasilica Danilet – in care hotararile nu sunt redactate timp indelungat intrucat judecatorii constata in timpul studierii probelor si redactarii ca adevarul juridic din dosar este cu totul altul decat solutia deja pronuntata!

Din experienta noastra, multe hotarari sunt redactate cu mare intarziere tocmai pentru ca unii judecatori au pronuntat solutii la hei-rup ori sub anumite comandamente, iar apoi cand isi dau seama ca nu pot motiva solutia, pentru ca nu se sustine prin actele de la dosar, trag de timp pentru a gasi o “inginerie juridica”.

Lumeajustitiei.ro publica in continuare sesizarea depusa la Inspectia Judiciara de fostul director al Astra Asigurari, Razvan Haritonovici, impotriva judecatoarelor Corina Ciobanu si Mariana Constantinescu, de la Curtea de Apel Bucuresti, care si-a ispasit pedeapsa, a fost eliberat de cateva luni si nu poate formula nicio cale extraordinara de atac intrucat hotararea nu a fost redactat si comunicata la un an de la ramanerea in pronuntare si aproape 10 luni de la pronuntare:

Catre: INSPECTIA JUDICIARA PENTRU JUDECATORI

SESIZARE

impotriva judecatorilor Ciobanu Corina si Constantinescu Mariana, din cadrul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia I Penala

In dosarul nr. 61261/3/2010 aflat pe rolul Sectiei Penale a Curtii de Apel Bucuresti, subsemnatul, Haritonovici Razvan Eugen, in calitate de apelant Inculpat, am fost judecat de catre completul de judecata format din Ciobanu Corina si Constantinescu Mariana. In cadrul sedintei de judecata din data de 15.01.2018 au avut loc dezbaterile, iar instanta a stabilit pronuntarea in cauza pentru data de 01.02.2018, ulterior fiind amanata in mod repetat la data de 15.02.2018, apoi la data de 12.03.2018 si in final pronuntandu-se la data de 22.03.2018.

In dosarul amintit a fost pronuntata Decizia penala nr. 424/A din 22.03.2018 de catre judecatorii impotriva carora am formulat prezenta sesizare, iar in ceea ce-l priveste pe subsemnatul s-au dispus urmatoarele (...)

Se poate constata astfel ca in baza acestei Decizii penale subsemnatul am fost condamnat la pedeapsa inchisorii de 4 ani, fiind obligat si la plata unui prejudiciu in cuantum de 31.163.287,00 RON.

In baza acestei decizii a fost emis mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr. 2055/22.03.2018, in baza caruia am fost incarcerat la Penitenciarul Bucuresti Jilava pentru executarea pedepsei.

Potrivit art. 406 alin 1 si 2 Cod Procedura Penala, Redactarea si semnarea hotararii:

(1) Hotararea se redacteaza in cel mult 30 de zile de la pronuntare.

(2) Hotararea se redacteaza de unul dintre judecatorii care au participat la solutionarea cauzei, in cel mult 30 de zile de la pronuntare, si se semneaza de toti membrii completului si de grefier.

Potrivit art. 420 alin 11 Cod Procedura Penala: ”La judecata apelului se aplica regulile de la judecata in fond, in masura in care in prezentul titlu nu exista dispozitii contrare.”

Drept urmare, cum in codul de procedura penala nu exista un alt termen pentru redactarea deciziei din apel, aceasta trebuie redactata in termen de 30 zile de la pronuntare.

Astfel, in dosarul nr. 61261/3/2010 al Curtii de Apel Bucuresti, judecatorii care fac obiectul prezentei plangeri trebuiau sa redacteze decizia nr. 424/A din 22.03.2018, pana la data de 22.04.2018.

Cu toate ca au trecut mai bine de 9 luni de la data pronuntarii, decizia nr. 424/A din 22.03.2018 nu a fost redactata nici pana in prezent.

Neindeplinindu-si atributiile de serviciu impuse de lege, si anume, de a redacta decizia penala in termenul de 30 zile impus de lege, judecatorii Ciobanu Corina si Constantinescu Mariana mi-au cauzat o vatamare a drepturilor si intereselor mele legitime, deoarece subsemnatul sunt in imposibilitatea de a promova si motiva caile extraordinare de atac atata timp cat nu a fost redactata hotararea, deoarece nu cunosc motivele condamnarii mele la 4 ani inchisoare si ale obligatiei de plata a prejudiciului in cuantum 31.163.287,00 RON.

Acest fapt duce la incalcarea dreptului la aparare prevazut in articolul 10 Cod de Procedura Penala si de art. 24 din Constitutie, dar si la vatamarea dreptului la un proces echitabil desfasurat intr-un termen rezonabil, prevazut de art. 8 din Codul de Procedura Penala.

Mentionez ca in tot acest timp am inaintat doua notificari catre completul de judecata pentru a urgenta redactarea hotararii in dosarul nr. 61261/3/2010, notificari ce nu doar ca au ramas fara niciun raspuns din partea completului de judecata, dar nici nu au determinat indeplinirea atributiilor in mod corespunzator din partea acestora.

In completare, consider ca invocarea ca motiv al intarzierii a eventualului volum de munca mare nu reprezinta un motiv intemeiat ce ar putea sa justifice incalcarea legii, avand in vedere ca ne aflam intr-un proces penal ce ar trebui sa se solutioneze intr-un termen rezonabil si sa asigure respectarea dreptului la aparare (...)

Referitor la conditia, care se circumscrie laturii obiective a abaterii disciplinare prevazuta de art. 99 lit. h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, cu modificarile si completari le ulterioare, starea de fapt prezentata anterior evidentiaza incalcarea de catre judecatori a responsabilitatilor specifice functiei, respectiv o incalcare a normelor legale ce instituie termenele de redactare a hotararilor judecatoresti, responsabilitati concretizate in cerinta imperativa prevazuta de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata si modificata, dispozitie legala potrivit careia judecatorii sunt obligati ca, prin intreaga lor activitate, sa asigure suprematia legii, sa respecte drepturile si libertatile persoanelor, precum si egalitatea lor in fata legii si sa asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participantilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora.

De asemenea, aceasta abatere disciplinara presupune incalcarea standardelor de conduita impuse magistratilor de dispozitiile art. 90 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata si modificata, coroborat cu dispozitiile art. 17 din Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor si cu cele ale art. 104 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitati lor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

Mai mult decat atat, dispozitiile art. 12 si 13 din Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor prevad ca acestia sunt obligati sa-si indeplineasca cu competenta si corectitudine indatoririle profesionale, sa respecte indatoririle cu caracter administrativ stabilite prin legi, regulamente si ordine de serviciu si sunt datori sa depuna diligenta necesara in vederea indeplinirii lucrarilor repartizate, cu respectarea termenelor legale.

De asemenea, potrivit art. 5 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, judecatorii au urmatoarele indatoriri: sa asigure, prin activitatea desfasurata, respectarea legii; sa respecte prevederile legale si cele ce rezulta din regulamente, sa dea dovada de competenta profesionala, precum si sa solutioneze intr-un termen rezonabil cauzele deduse judecatii.

Potrivit dispozitiilor art. 406 din Cod proc. pen. motivarea hotararii se va face in termen de cel mult 30 de zile de la pronuntare. Desi termenul stabilit de legiuitor in art. 406 din Cod proc. pen.. civ. are natura unui termen de recomandare, depasirea acestuia conduce la prelungirea duratei procedurilor judiciare din culpa instantei si implicit, la nerespectarea cerintei solutionarii cauzelor intr-un termen rezonabil.

Avand in vedere ca termenul de exercitare a apelului sau a recursului sau a oricarei cai extraordinare de atac se calculeaza de la data comunicarii hotararii, redactarea hotararii este absolut necesara pentru comunicarea catre parti si pentru exercitarea de catre acestea a drepturilor procesuale.

Din probele administrate se poate retine ca judecatorii Curtii de Apel in mod constant motiveaza hotararile judecatoresti cu depasirea termenului de 30 de zile de redactare stabilit in art. 406 din Cod proc. pen. Sub aspectul laturii subiective s-a retinut ca, modul in care judecatorii au inteles sa isi exercite atributiile de serviciu este expresia unei conduite imputabile concretizate in nerespectarea termenului reglementat expres de lege pentru redactarea hotarari lor judecatoresti pronuntate. Caracterul imputabil al intarzierilor repetate in efectuarea lucrarilor este relevat si de faptul ca lipsa de responsabilitate a acestora. In indeplinirea atributiilor de serviciu a generat premisele incalcarii duratei rezonabile a procedurilor judiciare, respectiv a dreptului la un proces echitabil consacrat prin art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, prin prelungirea in mod nejustificat a procedurilor judiciare cu un interval de timp cuprins intre 30 zile si peste 60 zile, dupa caz, in conditiile in care momentul final care se impune a fi luat in considerare in aprecierea caracterului rezonabil al procedurilor judiciare este acela al ramanerii definitive, respectiv irevocabile, a hotararii si aceasta cu atat mai mult cu cat hotararile neredactate in termenul legal au fost pronuntate in prima instanta.

Un alt argument care justifica concluzia conform careia fapta judecatorilor constand in neredactarea hotararilor specificate mai sus are caracter imputabil, rezida in consecintele produse de neindeplinirea acestei obligatii, atat in plan procesual, prin neinaintarea dosarelor in caile de atac cat si in imposibilitatea valorificarii drepturilor recunoscute de lege sau in planul executarii unor hotarari judecatoresti.

Chiar daca, prin absurd, am admite ca volumul de activitate al judecatorilor ar fi fost semnificativ, acesta nu justifica intarzierile foarte mari in redactarea hotarari lor judecatoresti pronuntate in conditiile in care, alti judecatori care functioneaza in cadrul aceleasi sectii, cu un volum de munca similar, inregistreaza mai putine restante in redactari.

Pentru toate aceste considerente, se poate retine ca prin probele administrate s-a facut dovada indeplinirii cumulative a elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prevazute de art. 99 lit. h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completari le ulterioare, motiv pentru care va solicit sa admiteti prezenta sesizare.

Pentru cele expuse anterior va solicit respectuos sa luati masurile legale pentru inlaturarea deficientelor pe care vi le invederez cu privire la judecatorii completului, Ciobanu Corina si Constantinescu Mariana.”

Intra in discutie:
Pentru a putea intra in discutie trebuie sa fii autentificat ca utilizator CorectNews.
Daca nu ai cont, da click aici. Daca ai deja cont, da click aici.

Twitter is down for the moment!

CorectBusinessbeta

Afla tot despre business din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectPoliticsbeta

Afla tot despre politica in cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSocialbeta

Afla tot despre societate in cele 8 sectiuni ale site-ului AICI

CorectScITbeta

Afla tot despre stiinta din cele 5 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSportsbeta

Afla tot despre sport din cele 9 sectiuni ale site-ului AICI

CorectLifestylebeta

Afla tot despre felul de trai din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectArtsbeta

Afla tot despre arta in cele 6 sectiuni ale site-ului AICI

CorectDiasporabeta

Afla tot despre diaspora din cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectBooks »

Cumpara carti digitale la un pret mult mai bun decat cele clasice!

CorectBazaar »

Schimbi, vinzi si cumperi orice

Urmareste-ne pe:

© Copyright Corect 2010. Toate drepturile rezervate.