Reteaua Corect
Adina Anghelescu

Atenție! Se pune la cale crearea informatorului-denunțător de tip nou, cu imunitate absolută

Toată lumea știe că drumul spre iad e pavat cu bune intenții. Sub masca bunelor intenții ale Uniunii Europene și grija negrănițuită față de binele și bunurile cetățenilor ei, UE a dat o Directivă – 2019/1037 a Parlamentului European și a Consiliului din data de 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. La noi, repejor, proiectul de lege – făcut la inițiativa a 39 de parlamentari USR și a unuia găsit de ei de la PNL, ca să facă numărul de 40 pentru depunerea documentului – se vrea a prinde forță legislativă cât mai repede, chiar dacă calcă totul în picioarele, în numele UE.

Culmea nimicniciei, acest proiect a fost trecut și pe ordinea de zi din 10 februarie a Guvernului, deși Curtea Constituțională a decis foarte clar, în mod constant și general obligatoriu, că nu poți dubla o inițiativă parlamentară cu una executivă identică și că, odată intrat în procedură parlamentată un proiect de lege, ea trebuie să își urmeze cursul până la capăt, în Parlament.

Am citit proiectul, este sinistru. Alt cuvânt nu îmi vine în minte. E de datoria mea să trag un semnal de alarmă că acest proiect, cum a fost el gândit și ce stipulează în cuprinsul său, dă naștere informatorului-denunțător de tip nou, cu ambalaj UE, dar cu un conținut altfel aranjat, care poate avea consecințe majore, extrem de periculoase pe termen lung.

Cică legea ce se vrea a fi dată constituie “cadrul general în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat”. Ce mi-a atras mie atenția în mod deosebit în acest proiect de lege? Și care sunt capcanele extrem de periculoase în care toată societate poate să-și frângă coloana iremediabil? Voi face un rezumat.

În primul rând, dragi cetățeni, vor exista persoane care, obținând “informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional”, se vor ocupa cu raportarea pe canale interne și externe, prin care informatorul-denunțător de modă nouă – a se citi avertizor de interes public –  va divulga informații privind încălcări ale legii, chiar dacă ele sunt, uneori, doar suspiciuni. Iar acele informări pot fi ele și anonime, sunt luate în considerare.

Care e domeniul de aplicare? Cine sunt persoanele care intră în categoria raportorilor ăștia? Cum zice documentul, sunt “lucrătorii, persoanele care desfășoară o activitate independentă în înțelesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea UE, acționari și persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membri neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiarii remunerați sau neremunerați”. Mai poate fi și orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.

Adică toată lumea poate intra în vizorul avertizorului. De la vlădică la opincă. Cu condiția să respecte secretul profesional al avocatului, protecția informațiilor clasificate etc. Bla bla bla.

Dar ce te faci dacă, spre exemplu, în servicile secrete va fi un astfel de avertizor care, sub identitate protejată de această viitoare lege, va da cu subsemnatul sau va trimite mesaje anonime despre ce fac șefii în fiecare zi și i se va părea că este nelegal. Și dacă i se pare lui că șeful sau colegul ar avea vreo relație-combinație cu altcineva mai sus de el, sau e prieten cu un politician, afacerist ori chiar e rudă cu vreunul dintre ăștia? Sau i se pare lui că, la un examen, comisia l-a avantajat pe X coleg și denunță asta ca avertizor de interes public? Ar constitui asta o vulnerabilitate? Mă întreb.

Și tot așa, în ministere, în companii, peste tot – că e instituție publică sau privată, nu contează! – vor sosi denunțuri, chiar și anonime, marca avertizor de interes public? Vă dați seama în ce balamuc ne vom trezi surprinși de un legislativ unde parlamentarii nu citesc ce li se pune sub nas să voteze, ba mai mult Guvernul încearcă să facă ceea ce legislativul a tot amânat?

Va fi mai rău decât înainte de ‘89 și cu consecințe dramatice. Pentru că ceea ce ar face avertizorul de interes public este, de fapt, ceea ce fac denunțătorii, cu deosebirea că avertizorul va avea imunitate absolută. Cu toate că efectele a ceea ce face el pot fi de natură penală.

Ce informații mai pot fi divulgate de raportor ca posibile încălcării ale legii? Inclusiv informațiile obținute de acest viitor ”avertizor de interes public” în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale, sau în cazul în care raportul de muncă ori raportul de serviciu a încetat.

Cu alte cuvinte, orice angajator – public sau privat – se poate trezi dat în gât la “canalele interne sau externe” cu care avertizorul ăsta de tip nou (mai puternic și cu areal de acțiune mai amplu decât avertizorul de integritate) are sau a avut legătură directă, contractuală chiar, pentru orice consideră el că ar fi o încălcare a legii care s-a comis sau e pe cale să se comită. Sau chiar dacă are suspiciuni asupra unui coleg ori fost coleg (șef sau subaltern – nu contează!) că acesta ar face ceva nelegal sau e pe cale să săvârșească.

Și uite-așa se deschide o Cutie a Pandorei din care vor țâșni informații de tot felul, prezumate a fi de bună-credință, deși ele pot constitui un amestec de rea-credință, minciună și persuasiune. Și tot așa vor începe și jocurile murdare cu destinele și carierele unora sau altora, în funcție de subiectivitatea avertizorului-raportor mână în mână cu interesele celui ce avizează notele de informații transmise de acest viitor avertizor.

Totul este confidențial. Identitatea avertizorului e protejată total. Persoanele desemnate să primească aceste raportări de la avertizori, prin canale interne sau externe (canalul de raportare este la latitudinea informatorului, cum vrea el!) prelucrează informația.

Conform proiectului de lege menționat, “în lipsa canalelor interne de raportare în cazul persoanelor juridice de drept privat cu mai puțin de 50 de lucrători, altele decât cele prevăzute la prevederile art. 9 alin. (4), avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii utilizează canalul extern”.

Mai departe: “Raportarea se face în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public”.

Ce mai zice proiectul acesta absolut odios? “În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației. Persoanele desemnate oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul verbal al conversației, prin semnarea acestuia. În cazul în care avertizorul în interes public nu-și exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie, persoanei desemnate, sau în format electronic, la o adresă de poștă electronică dedicată”.

Totul să fie, așadar, cât mai rapid transmis la șeful de “canal”,  spre binele, bunăstarea și propășirea patriei și cetățenilor ei! Vă dați seama ce monstru e în faza de expulzare în plin travaliu legislativo-executiv?

Va exista și un registru unde vor fi trecute raportările. Registrul va putea fi ținut fie pe suport de hârtie, fie în format electronic. Autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat cu cel puțin 50 de angajați vor trebui să aibă o persoană sau compartiment anume desemnat pentru a ține evidențele și statisticile cu privire la acestea. Altă nebunie!

Avertizorul de interes public are, cum arătam la începutul materialului, imunitate absolută. Dacă ceva m-a îngrozit cel mai tare în cuprinsul acestei inițiative legislative, atunci ea se numește pagina 13. Ghinion! Cu continuare pe pagina 14. Este vorba de art. 21 – Exonerarea de răspundere. Așa se numește ea:

“Art. 21. – Exonerare de răspundere

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 1 alin. (4) și (5), avertizorul în interes public nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor informații privind încălcări ale legii, făcută potrivit prevederilor prezentei legi, dacă acesta a avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.

(2) Avertizorul în interes public care raportează sau divulgă public încălcări ale legii potrivit prevederilor prezentei legi nu răspunde pentru dobândirea sau accesarea informațiilor care sunt raportate sau divulgate public, cu excepția cazului în care o astfel de dobândire sau accesare constituie o infracțiune.

(3) Răspunderea avertizorilor în interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvăluirea unei încălcări a legii este supusă dispozițiilor de drept comun.

Art. 22. – Interdicția represaliilor.

Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc:

 • a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
 • b) concedierea sau eliberarea din funcția publică;
 • c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
 • d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
 • e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, inclusiv a funcționarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
 • f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
 • g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
 • h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
 • i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;
 • j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
 • k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;
 • l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
 • m) rezilierea înainte de termen sau anularea unui contract pentru bunuri sau servicii;
 • n) anularea unei licențe sau a unui permis;
 • o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale”.

Drept urmare, avertizorul de interes public devine Dumnezeu pe pământ. Și nu ai voie să îi faci nimic, chiar dacă el e leneș, chiar dacă este prost, chiar dacă dă dovadă de incompetență. Dacă e avertizor de interes public, te arde de nu te vezi. Găsește el ceva.

Și pe urmă, dacă tu vrei să îl dai afară că nu corespunde cerințelor manageriale ale instituției, nu poți pentru că se socotește că aplici asupra lui represalii. Nici pe rețelele de socializare nu ai dreptul să îl faci prost, sau nemernic, sau mincinos. Cică îl atingi în reputație. Și iar o încasezi.

În Parlament, este inițiată procedura legislativă. De aceea, repet, nu știu ce caută pe ordinea de zi a Guvernului același proiect, pentru că e neconstituțional. La Parlament, proiectul acesta are avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu niste amendamente. În schimb, în urmă cu două zile, în 8 februarie 2022, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a Camerei Deputaților a dat un mare AVIZ NEGATIV.

Cum vi se pare această mizerie de proiect de lege? Lectură plăcută, îl puteti citi și dumneavoastră, eu, câine de pază al societății, am datoria de a informa și de a trage un semnal de alarmă. Un astfel de proiect de lege, așa cum a fost el ticluit de USR-iști, este o întoarcere la vremurile în care Securitatea racola din toate instituțiile și niciun informator sau CI-st nu a răspuns vreodată așa cum trebuia pentru minciunile și scornelile raportate, care au distrus iremediabil vieți, destine și familii întregi. La greu.

PS: Cum zicea Murphy? “Haosul întotdeauna câștigă pentru că e mai bine organizat”.

LEGE PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC by Gandul.info on Scribd

 

Intra in discutie:
Pentru a putea intra in discutie trebuie sa fii autentificat ca utilizator CorectNews.
Daca nu ai cont, da click aici. Daca ai deja cont, da click aici.

Twitter is down for the moment!

CorectBusinessbeta

Afla tot despre business din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectPoliticsbeta

Afla tot despre politica in cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSocialbeta

Afla tot despre societate in cele 8 sectiuni ale site-ului AICI

CorectScITbeta

Afla tot despre stiinta din cele 5 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSportsbeta

Afla tot despre sport din cele 9 sectiuni ale site-ului AICI

CorectLifestylebeta

Afla tot despre felul de trai din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectArtsbeta

Afla tot despre arta in cele 6 sectiuni ale site-ului AICI

CorectDiasporabeta

Afla tot despre diaspora din cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectBooks »

Cumpara carti digitale la un pret mult mai bun decat cele clasice!

CorectBazaar »

Schimbi, vinzi si cumperi orice

Urmareste-ne pe:

© Copyright Corect 2010. Toate drepturile rezervate.