Reteaua Corect

Arafat, fără cetățenie!

Scris de Dan Chitic in 08 octombrie 2021 la 17:10, in Social. 740 vizualizari Intra in discutie Taguricerere, cetatenie, raed arafat shortlinkhttp://crct.ro/nyxu

Astăzi, alături de alți 42 de cetățeni, am formulat către AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CETĂŢENIE o cerere DE RETRAGERE A CETĂȚENIEI ROMÂNE a numitului Raed Arafat.

Cererea are următoarea formulare:
Subsemnații …
în temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) raportat la art. 25 alin. (1) lit. d) teza finală din Legea nr. 21/1991 republicata si cu modificarile ulterioare, formulăm următoarea
SESIZARE DE RETRAGERE A CETĂȚENIEI ROMÂNE
numitului Raed Arafat, având în prezent funcția de Secretar de Stat și Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) în Cadrul Ministerului de Interne,
pentru încălcarea cu intenție a prevederilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 21/1991 republicată și cu modificările ulterioare, raportat la art. 16 alin. (1) – (3) și art. 53 din Constituția României, pentru următoarele
MOTIVE:
În fapt, în data de 04.10.2021, numitul Raed Arafat, în calitate de „Comandant al acțiunii”, a emis Ordinul cu nr. 9490 privind instituirea unor măsuri necesare la nivelul unităților sanitare publice cu paturi pentru combaterea pandemiei cu virusul SARS-CoV-2 prin care s-a dispus suspendarea la nivelul unităților spitalicești din țară a internărilor pentru o perioadă de 30 de zile pentru intervenții chirurgicale și pentru alte tratamente și investigații medicale, excepție făcând urgențele, femeile însărcinate care necesită controale obligatorii, pacienții cu afecțiuni oncologice cronice și pacienții care necesită proceduri de dializă.
În acest context, numitul Raed Arafat a afirmat într-o conferință de presă că i s-a spus, fără a preciza de către cine, că Ordinul respectiv nu trebuie să fie publicat în Monitorul Oficial și apoi a recunoscut că documentul nu respectă Constituția: ”Este un ordin care este publicat deja pe toate site-urile de mass media şi peste tot. Nu face parte din ordinele care ni s-a spus că trebuie să fie publicate în Monitorul Oficial. Plus, este un ordin de management şi de triaj într-o situaţie de dezastru şi, îmi pare foarte rău, dacă medicina de dezastre nu este în concordanţă cu Constituţia, eu, ca medic, până mi se spune să mă opresc, DIN CAUZA CONSTITUȚIEI, trebuie să respect salvarea vieţii şi principiile pe care le-am învăţat în acest domeniu.”
Demn de menționat este că afirmațiile lui Raed Arafat au venit și în replică la declarațiile Avocatului Poporului, Renate Weber, care s-a sesizat din oficiu, precizând într-un comunicat de presă faptul că dreptul cetățenilor la asistență medicală în unitățile sanitare nu poate fi îngrădit, având în vedere că pentru aceștia nu există decât opțiune efectuării consultațiilor și a actelor medicale în mediul privat. Mai mult decât atât, Avocatul Poporului a precizat faptul că în situația în care suspendarea internărilor pentru intervenții chirurgicale se va realiza prin act administrativ (ordin), emis de un organ administrativ fără personalitate juridică (Departamentul pentru Situații de Urgență), sau prin ordin al ministrului sănătății, acest lucru este neconstituțional, deci nelegal, în măsura în care permite dispunerea unor măsuri de restrângere a exercițiului dreptului persoanelor de a beneficia de asistență medicală în unitățile sanitare de stat.
Față de această situație, este evident că numitul Raed Arafat, prin emiterea Ordinului nr. 9490/04.10.2021 și declarația dată a încălcat în mod conștient și voit, deci cu intenție, următoarele dispoziții din Constituția României:
" În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.” - art. 1 alin. (5);
"(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum. (2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.” - art. 2 alin. (1) și (2);
“ (1) Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea. (2) Nimeni nu este mai presus de lege.” - art. 16 alin. (1) și (2);
“(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate. (2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.” - art. 22 alin. (1) și (2);
“ Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile.” - art. 23 alin. (1);
“Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. Legea stabileşte condiţiile exercitării acestui drept.“ - art. 25 alin. (1);
“(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată. (2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.” - art. 26;
“ (1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat. (2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.” - art. 34 alin. (1) și (2);
“ (1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. (2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii. “ - art. 53.
În lumina acestor prevederi din Legea noastră fundamentală, subsemnații vă solicităm să evaluați conținutul intrinsec al măsurilor vădit neconstituționale adoptate de către numitul Raed Arafat prin Ordinului mai sus precizat, și conținutul declarației sfidătoare dată presei cu privire la Constituție, drept o dovadă incontestabilă a faptului că la 23 de ani de la dobândirea cetățeniei române, numitul Raed Arafat:
nu are o legătură și o apartenență la statul român, astfel cum este definită cetățenia română prin art. 1 alin. (1) din Legea nr. 21/1991 republicată și cu modificările ulterioare;
întreprinde și sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept și a securității naționale prin comportament, acțiuni și atitudine, lucru care contravine unei alte condiții esențiale pentru acordarea cetățeniei române de către un cetățean român, și anume cea prevăzută de art. 8 alin. (1) lit. b) din legea mai sus precizată;
deși cunoaște Constituția României, condiție esențială pentru acordarea cetățeniei române de către un cetățean străin, prevăzută de art. 8 alin. (1) lit. g) din aceeași lege, o sfidează și încalcă în mod voit;
a încălcat jurământul pe care l-a depus în ședință solemnă conform art. 20 alin. (5) din legea mai sus precizată, cu ocazia primirii cetățeniei române, și anume:
«Jur să fiu devotat patriei și poporului român, să apăr drepturile și interesele naționale, să respect Constituția și legile României.”;
a încălcat dispozițiile art. 35 din aceeași lege: „Persoanele cărora li s-a acordat cetățenia română, potrivit legii, au toate drepturile și libertățile, precum și obligațiile prevăzute prin Constituție și prin legile țării pentru cetățenii români;
se crede deasupra Constituției României.
Din lectura textelor de lege menționate, conchidem că menținerea cetățeniei române de către persoanele care au dobândit-o la cerere este indisolubil legată de întrunirea acelorași condiții prevăzute de lege pentru acordarea ei, și anume respectarea Constituției și a legilor țării.
Vă rugăm să luați act de faptul că prin atitudinea, acțiunile și declarațiile sale în calitate de Secretar de Stat și Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) în Cadrul Ministerului de Interne, numitul Raed Arafat pune în pericol siguranța națională, instigând în mod indubitabil la nesupunere față de prevederile constituționale și legale ale statului român, fiind incidente dispozițiile art. 25 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 21/1991 republicată și cu modificările ulterioare.
Conform art. 25 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 21/1991 republicată și cu modificările ulterioare, „Cetățenia română se poate retrage persoanei care (...) d) (...) a săvârșit alte fapte care pun în pericol siguranța națională.„
Astfel, subsemnații considerăm drept inadmisibilă și o sfidare de-a dreptul impardonabilă modalitatea în care numitul Raed Arafat a vorbit în cadrul conferinței de presă din 6 octombrie 2021 cu privire la Legea fundamentală în raport cu medicina de urgență, dar și încălcarea repetată de către acesta a prevederilor Constituției prin succesivele acte emise de la debutul pandemiei, precum recentul Ordin nr. 9490/04.10.2021, pe care nici nu l-a publicat în Monitorul Oficial, fiindcă nu i s-a spus că trebuie, cu toate că și domnia lui trebuie să cunoască și să respecte legile acestei țări, cu atât mai mult în calitatea sa de Secretar de Stat și Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) în Cadrul Ministerului de Interne.
Atragem atenția asupra faptului că sfidarea și încălcarea voită a Constituției de către numitul Raed Arafat trebuie evaluată raportat la funcția sa de Secretar de Stat și Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) în Cadrul Ministerului de Interne, și nu la calitatea unui simplu cetățean, întrucât în această calitate de prim rang pe care o ocupă în arhitectura statului român se nesupune domnia sa în mod stăruitor și repetat Constituției și legilor țării (inclusiv dispozițiilor Legii nr. 21/1991 republicată și cu modificările ulterioare precizate în cuprinsul sesizării pendinte).
Ori, prin atitudinea, acțiunile și declarațiile sale în calitate de Secretar de Stat și Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) în Cadrul Ministerului de Interne numitul Raed Arafat instigă în mod indubitabil la nesupunere față de prevederile constituționale și legale ale statului român, punând astfel în pericol siguranța națională.
§§§
Concluzionând, subsemnații am procedat la formularea acestei sesizări în temeiul dispozițiilor art. 32 alin. (1) care conferă dreptul oricărei persoane care are cunoștință de existența unui motiv pentru retragerea cetățeniei române de a sesiza Comisia pentru Cetățenie din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie, prin care vă solicităm în mod respectuos ca în baza art. 14 alin. (1) să procedați la verificarea și constatarea îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru emiterea ordinului de retragere a cetățeniei române numitului Raed Arafat, raportându-vă la incidența în cauză a dispozițiilor art. 25 alin. (1) lit. d) teza finală.
§§§
Ne rezervăm dreptul de a reveni cu precizări și completări la prezenta sesizare până la termenul pe care îl veți stabili pentru dezbaterea prezentei sesizări de retragere a cetățeniei române numitului Raed Arafat.
§§§
În probațiune:
declarația numitului Raed Arafat din 6 octombrie în cadrul conferinței de presă organizate după ședința de Guvern, când a răspuns Avocatului Poporului cu privire la Ordinul ce suspendă internările și intervențiile chirurgicale care nu sunt urgente și la aspectele legale ale acestuia;
Ordinul nr. 9490/04.10.2021 - nepublicat în Monitorul Oficial.
Cererea a fost semnată de Zară Ovidiu-Dumitru, Av. Deseagă Cristian-Alexandru, Popa Ioan-Aurelian, av. Dume Alexandra-Mihaela, Av. Cerva Nadia-Cosmina, Roșca-Stănescu Sorin-Ștefan, Voiculeț Iulian-Nicolae-Mihail, Ionescu Mihai, Golban Radu-Eugen, Ștef Mihai-Adrian, Iancu Liliana-Florina, Alecu Mariana, Cochină Luchian-Florin, Șerb Horațiu-Alexandru, Maior Florina, Mirea Călin-Eusebiu, Popa Dan Petre, Negrotă Angela, Capsali Pericle-Iulian, Dume Cătălin-Daniel, Vasile-Stoicescu Bogdan, Vîrlan Irina-Elena, Constantin Simona, Modoran Gabriela, Radu Ancuța-Valentina, Constantin Mircea-Tudor, Văleanu Ana, Belean Adrian, Lăzărescu Cătălina, Susanu Ana-Claudia, Lăzărescu Ion-Laurențiu, Duță Eugen, Joseanu Ciprian-Flaviu, Stan Mihaela-Carleta, Stanciu Florența, Căpitan Florina-Constanța, Neacșu Costel-Adrian, Duca Bogdan-Alexandru, Bibby Angela-Iuliana, Av. Andrei Stefan Mitrea, Av. VÂJDEA LIVIU DANIEL și, ultimul pe listă, subsemnatul.

Intra in discutie:
Pentru a putea intra in discutie trebuie sa fii autentificat ca utilizator CorectNews.
Daca nu ai cont, da click aici. Daca ai deja cont, da click aici.

Twitter is down for the moment!

CorectBusinessbeta

Afla tot despre business din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectPoliticsbeta

Afla tot despre politica in cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSocialbeta

Afla tot despre societate in cele 8 sectiuni ale site-ului AICI

CorectScITbeta

Afla tot despre stiinta din cele 5 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSportsbeta

Afla tot despre sport din cele 9 sectiuni ale site-ului AICI

CorectLifestylebeta

Afla tot despre felul de trai din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectArtsbeta

Afla tot despre arta in cele 6 sectiuni ale site-ului AICI

CorectDiasporabeta

Afla tot despre diaspora din cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectBooks »

Cumpara carti digitale la un pret mult mai bun decat cele clasice!

CorectBazaar »

Schimbi, vinzi si cumperi orice

Urmareste-ne pe:

© Copyright Corect 2010. Toate drepturile rezervate.