Reteaua Corect

Conducerea MAI scapă de cei pe care nu îi poate manipula cu ajutorul DGPI

Scris de newsreporter in 19 septembrie 2018 la 11:29, in Administratie. 1494 vizualizari Intra in discutie Taguriabuzuri, DGPI, directia control intern, MAI, orniss shortlinkhttp://crct.ro/ntjp

Ministerul de Interne a devenit o bombă cu ceas. Un tic-tac care se apropie cu pași repezi de finalul numărătoarei inverse. Întâi a fost Dosarul Girofarul, investigație declanșată după folosirea, probabil abuzivă, a unei coloane oficiale, cu girofar, de către fostul ministru Gabriel Oprea, eveniment ce a dus la regretabilul deces al unui polițist din coloana oficială. Apoi, a venit brambureala din 10 august, când Ministerul de Interne a acționat lamentabil, nici în forță cu extracția elementelor turbulente, nici pasiv.

Între timp a mai fost și episodul cu numerele de înmatriculare ce au pus pe jar țara. Iar de atunci au început execuțiile în rândul cadrelor care nu respectă ordinul peunitate. Ordine eminamente politice, care nu au aproape nimic de-a face cu munca de polițist și mai ales cu menirea acțiunilor sale. 

Teoria și Practica. Între creator și abator de bune practici

Pentru a înțelege menirea Direcției Control Intern din cadrul IGPR și modus operandi din cadrul acestei Direcții, facem apel la un articol de presă din martie 2016 (adevarul.ro - Un fost ofiţer al Direcţiei Control Intern din cadrul Poliţiei Române rupe tăcerea: „Direcţia e un abator de poliţişti“). În interviul dat, un fost ofiţer de poliţie care a lucrat ani buni la Direcţia de Control Intern, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, rupe tăcerea şi vorbeşte despre abuzurile din sistem. Sub protecţia anonimatului, fostul poliţist susține că “Direcţia de Control Intern funcționează ca un veritabil abator de poliţişti, spune că acţiunile de verificare ordonate de mai marii din Poliţia Română sunt dispuse doar pentru a arăta că în serviciile verificate se întâmplă ceva, explică cum sunt reduşi la tăcere poliţiştii incomozi și povestește că la multe acțiuni ordonate erau trimiși să controleze tot și să găsească ceva.

Toate acestea în timp ce Direcția Control Intern ar avea menirea de a ajuta polițiștii în activitatea lor, să ofere bune practici și nu să dea cu ciomagul când un polițist, transformat în conțopist, a uitat să completeze vreo poziție în unul din cele 25 de registre ce le are de completat, imediat după ce a venit de la locul unui accident teribil sau al unei crime macabre.

Iar când însăși conducerea Direcției Control Intern refuză să mai percuteze la absurdele ordine pe unitate, Politicul din Ministerul de Interne nu are nici o problemă în a-și decapita conducerea.

Certificatul Orniss, cuiul lui Pepelea

Pe site-ul IGPR ( https://www.politiaromana.ro ) la unități centrale, Direcția Control Intern, pe poziția de director figurează Comisar şef de poliţie Cătălin Marius MOȘNEAGU, iar adjunct, împuternicit, comisar șef OPREA Iordan- Bogdan, un fin al chestorului Cătălin Ioniță (fost șef al Poliției Române până la chemarea de către DNA pentru elucidarea unui dosar penal pe numele său, ulterior mutat, culmea, în fruntea DGA / Direcția Generală Anticorupție, pentru că așa e legal, moral și etic pe plaiurtile mioritice). Doar că realitatea e cu totul alta, acesta din urmă nemaifiind la comanda Direcției Control Intern din 23 august 2018. Modalitatea de demitere din funcție este una perfidă, dar ea funcționează teribil de bine în Ministerul de Interne. Concret, modalitatea se referă la persoane cu funcții de conducere, care au obținut postul prin concurs, dar devenite incomode, și, nefiind împuterniciți în funcție, nu pot fi demise prin retragerea mandatului. Mai mult, nici nu li se poate imputa vreo abatere disciplinară gravă. Așa că singura metodă rămâne retragerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, adică Certificatul ORNISS (Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat). Iar ORNISS retrage Certificatul în urma unui raport, un act administrativ al DGPI (Direcția Generală de Protecție Internă, structură specializată cu atribuții în domeniul securității naționale, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne) care conține inclusiv concluzia verificărilor efectuate şi fundamentează propunerea de retragere a autorizaţiei de acces la informaţii clasificate. Or, fără acest Certificat ORNISS, un polițist cu funcție de conducere e precum un vânător fără pușcă. Rămâne automat fără funcția de conducere, la dispoziția șefului ierarhic, eventual bun să facă cafele prin birouri. Iar această jonglerie cu Certificatul ORNISS funcționează ca unsă în Ministerul de Interne. Nu ești cuminte și nu execuți ordinele politice pe unitate, adio Orniss, adio funcție.

De asemenea, trebuie punctat faptul că retragerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate dispusă de ORNISS este, în fapt, o sancţiune care rămâne la dosarul profesional, dar – spre deosebire de sancţiunea disciplinară – nu e motivată astfel încât cel în cauză să se poată apăra, deşi consecinţele asupra carierei sunt extrem de importante: punerea la dispoziţie, îndepărtarea din funcţia ocupată prin concurs organizat în condiţiile legii, diminuarea veniturilor salariale, pătarea reputaţiei profesionale.

Autorizația Strict Secret de Importanţă Deosebită-SSID, evaporată ca prin minune după 16 ani de poliție

Cum afirmam anterior, până pe 23 august 2018 comisar şef de poliţie Cătălin Marius Moșneagu a fost directorul Direcției Control Intern (DCI) din cadrul IGPR. Acestuia i s-a adus la cunoștință pe 24 august 2018, după încheierea programului, printr-un proces verbal asumat de către Structura de Securitate a IGPR că fuseseră informați, conform procedurii normale de lucru (probabil de către DGPI), că i s-a retras autorizația Strict Secret de Importanţă Deosebită – SSID de acces la informații clasificate, autorizație care era valabilă până în decembrie 2018. Ca urmare a acestui fapt, așa cum arătam anterior, a venit și actul administrativ al eliberării din funcție. Concret, prin act administrativ al IGPR, respectiv dispoziţia Inspectorului General din 27 august, i-a fost adus la cunoștință faptul că începând cu data de 24.08.2018 este pus la dispoziția unei structuri din cadrul IGPR pentru maxim 6 luni, ca urmare a retragerii de către autoritățile competente a autorizației necesare exercitării funcției (Certificatul ORNISS – Autorizația SSID). Evident, Moșneagu ocupa funcția de director DCI, în urma unui concurs, și nu prin împuternicire, concurs pe care îl promovase în primăvara acestui an. Practic, un element incomod fusese înlăturat din funcţia deţinută, cea de director al Direcţiei Control Intern, în care fusese numit ca urmare a promovării unui conconcurs. 

Execuție fără drept de apel. De-a binelea fără drept la apărare

Halucinant este modul în care Autorizația Strict Secret de Importanţă Deosebită-SSID s-a evaporat. Astfel, în mod normal, retragerea unei Autorizații SSID implică un proces lung și elaborios, care presupune verificări, interviuri de securitate cu deținătorul în cauză al certificatului, emiterea unor acte și motivarea acestora. Or, în acest caz, nu se cunoaște motivarea în fapt şi drept, ce stă la baza emiterii actelor și nu a existat posibilitatea de apărare în interiorul procedurii de elaborare a acestor acte sau posibilitatea de a fi contestate. Mai mult, dincolo de procedura viciată ce a dus la emiterea actelor administrative în discuție, trebuie luată în discuție și nelegalitatea acestora, ea derivând, inclusiv dar nu exclusiv şi din lipsa comunicării actelor administrative; lipsa comunicării motivelor care au stat la baza emiterii unor astfel de acte administrative; lipsa constatării în condițiile legii a situației de fapt care a generat emiterea actului administrativ; lipsa oportunităţii luării unor astfel de măsuri. Acestea întrucât fostului director DCI, Cms șef Moșneagu nu i s-a comunicat în scris nici un act administrativ de la ORNISS sau de la DGPI, el fiind strict în posesia PV-ului asumat de către Structura de Securitate a IGPR prin care e anunțat că că i s-a retras Autorizația SSID de către ORNISS, după raportul DGPI.

Nemotivarea actelor menționate anterior poate avea loc doar în condițiile prevăzute de Anexele 15 și 16 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate din România, aprobate prin H.G. nr. 585/2002, care se referă doar la neacordarea iniţială a avizului de securitate, nu şi la retragerea acestuia în termenul pentru care a fost deja acordat, pe motiv de risc de securitate. În cazul retragerii avizului pentru motiv de risc de securitate, având în vedere raporturile de serviciu născute în temeiul avizului acordat, dar şi garantarea accesului liber la justiţie prin art. 21 din Constituţie, coroborat cu dreptul la un proces echitabil, reglementat de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturile Omului, motivarea este necesară și esențială. Fie ea chiar și în formă clasificată pentru eventualul uz al instanţei de judecată, dar trebuie să se argumenteze care este riscul pentru securitate, în ce constă şi din ce motiv este necesară retragerea avizului. Apoi, lipsa unui interviu de securitate, a privat subiectul de dreptul de a se apăra cu privire la eventualele/pretinsele stări de fapt care ar fi putut fi interpretate ca incompatibile cu accesul său la informaţii clasificate. Lăsând la o parte faptul că aceste stări de fapt se pare că nici nu erau cunoscute de comisarul șef Moșneagu...

Teatrul absurdului: condamnat pentru fapte pe care nu are dreptul a le cunoaște

Potrivit art. 24 alin. 5 din Legea nr. 182/2002, se interzice clasificarea ca secrete de stat a informaţiilor, datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor legii, erorilor /administrative, limitării accesului la informaţiile de interes public, restrângerii ilegale a exerciţiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezării altor interese legitime. Astfel, nu se poate invoca faptul că motivele care au stat la baza retragerii sunt informaţii clasificate şi nu pot fi comunicate persoanei cercetate, întrucât s-ar goli de conţinut dreptul acestuia la apărare. Asistăm la culmea absurdului: autoritatea publică emite un act în regim de putere publică, respectiv de retragere a autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, act pe care nu îl motivează şi nu îl comunică, întrucât cuprinde informaţii clasificate, informații la care tu nu ai acces pentru a te apăra, pentru că tot ea, autoritatea emitentă, ţi-a retras accesul la aceste informații!

În acest mod halucinant s-a retras autorizaţia de acces la informaţii clasificate și s-a distrus cariera unui poliţist – şef al Direcţiei Control Intern din cadrul Poliţiei Române, una dintre cele mai importante Direcţii din cadrul IGPR, cu competențe de controla supra oricărui polițist cu funcție de execuție sau de comandă din întreaga Poliție Română.

Subit și dintr-o dată, devenit vulnerabil...după ce a promovat concursul Autorizația pentru SSID - Strict Secret de Importanţă Deosebită, pe care foarte puține cadre din conducerea IGPR o dețin, se eliberează în urma efectuării unor verificări riguroase atât cu privire la subiect, cât și cu privire la familia sa.

Referitor la Autorizația SSID și la Certificatul ORNISS de diferite nivele de clasificare, anterior, cms șef Moșneagu deținuse o serie de funcții (șef Serviciul Structura de Securitate a Poliției Române, șeful aresturilor din Poliția Română, director adjunct Direcția Control Intern, director împuternicit Direcția Control Intern) ce presupuneau deținerea de autorizații ORNISS de acces la informații clasificate. Și nu s-a pus niciodată problema că ar fi incompatibil cu deținerea acestui acces. Mai mult, în absolut toată această perioadă nu i s-a adus la cunoștință că ar fi fost acuzat de ceva sau verificat cu privire la ceva. Aşadar, ani de zile fostul director DCI din IGPR nu a ridicat suspiciuni în ceea ce privește deținerea de autorizații de acces pentru cele mai sensibile informaţii. Doar în prezent, după ce a promovat concursul pentru funcţia de Director al Direcţiei Control Intern, dintr-o dată a devenit vulnerabil și prezintă elemente de incompatibilitate cu accesul la informaţii clasificate. Culmea, chiar în timp ce coordona un set de verificări cu privire la numerele de înmatriculare care au pus pe jar o țară întreagă, intervenția Poliției din 10 august și altele !

Pisica moartă i s-a arătat dinaintea concursului

De altfel, pisica moartă cu certificatul ORNISS și cu Autorizația SSID i se arătase comisarului șef Moșneagu încă dinaintea concursului pentru funcția de director DCI.

Pe data de 29.02.2018 (cu o zi înainte de concursul pentru funcţia de director al Direcţiei Control Intern), cms șef Moșneagu a aflat, prin intermediul unei adrese a celor de la DGPI, că s-a declanșat procedura de revalidare privind accesul la informații clasificate. Curios este faptul că aceasta a fost întocmită, transmisă și adusă la cunoștință în aceeași dată. Un record pentru DGPI, când, în mod normal, o asemenea procedură de circulație acte durează mai mult de o săptămână. Efectul a fost unul intimidant, miza fiind evident însăși participarea la concurs. Asta întrucât nu prea există cazuri în care adresa de declanşare a procedurii de revalidare să fie întocmită şi transmisă în aceeaşi zi. Ulterior acestui episod, cms șef Moșneagu nu a mai fost informat cu privire la stadiul procedurii de revalidare, nu a avut vreun interviu de securitate, nu a fost solicitat să dau nici un fel de lămuriri. După șase luni a aflat că i s-a retras autorizaţia de acces la informaţii clasificate, fără a se indica vreun temei legal sau vreun motiv în acest sens și fără a i se comunica vreun act.

Tic – tac, tic – tac....

Acum avem o finalitate: ORNISS a dispus retragerea autorizației de acces la informații clasificate pe baza solicitării formulate de DGPI. Raportat la toate cele prezentate mai sus, este probabil că acestea s-au petrecut procedându-se la fabricarea/exagerarea de către anumiți factori de conducere/lucrători din cadrul MAI a unor argumente care să determine solicitarea către ORNISS a retragerii autorizației de acces. Alarmant e faptul că acest lucru se poate întâmpla oricui lucrător din Poliție cu funcție de conducere, dacă se procedează cu rea credință/ilegal, fără a respecta imparţialitatea cerută de lege, având în vedere clasificarea activităților și protecția asigurată surselor.

Vorbeam într-un articol anterior ( Se ascut cuțitele în Ministerul de Interne. Șeful Corpului de Control al IGPR, pus la zid ) de faptul că nivelul decizional din Ministerul de Interne a ajuns să prezinte șefului Direcției Control Intern (DCI) din IGPR pur și simplu bilețele cu nume de persoane care trebuie executate. Cum, de ce, pe ce motiv...asta e treaba șefului de la Control, care, în viziunea unor politruci este un simplu instrument, un buton de execuție a unor incomozi.

Acum directorul DCI a fost executat. Nu pe eșafod, ci pe certificatul ORNISS. Pe nimeni să nu mire că în prezent la nivelul Direcţiei Control Intern există un climat de lucru tensionat, cadrele fiind temătoare cu privire la ce li s-ar putea întâmpla, potrivit unor surse, polițiștii chiar refuzând ideea de a fi promovați în funcţii de conducere în acest context. Dacă un director al controlului intern al Poliţiei Române poate fi înlăturat atât de uşor, există temerea că oricărui poliţist de la această formaţiune, și nu numai, i se pot întâmpla lucruri de natură a-i afecta viaţa, fără nicio motivare, fără nici un temei, fără nici o explicație....Ce să mai vorbim de dreptul la apărare. Oricum, probabil că cms șef Moșneagu este decis să afle adevărul, apelând la toate mijloacele legale avute la dispoziție. Adică Justiție, procurori și alte instituții abilitate...Tic – tac, tic- tac....

Mihai PETEAN

Intra in discutie:
Pentru a putea intra in discutie trebuie sa fii autentificat ca utilizator CorectNews.
Daca nu ai cont, da click aici. Daca ai deja cont, da click aici.

Twitter is down for the moment!

CorectBusinessbeta

Afla tot despre business din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectPoliticsbeta

Afla tot despre politica in cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSocialbeta

Afla tot despre societate in cele 8 sectiuni ale site-ului AICI

CorectScITbeta

Afla tot despre stiinta din cele 5 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSportsbeta

Afla tot despre sport din cele 9 sectiuni ale site-ului AICI

CorectLifestylebeta

Afla tot despre felul de trai din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectArtsbeta

Afla tot despre arta in cele 6 sectiuni ale site-ului AICI

CorectDiasporabeta

Afla tot despre diaspora din cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectBooks »

Cumpara carti digitale la un pret mult mai bun decat cele clasice!

CorectBazaar »

Schimbi, vinzi si cumperi orice

Urmareste-ne pe:

© Copyright Corect 2010. Toate drepturile rezervate.