Reteaua Corect
Adrian Severin

Scrisoare deschisă

Ministrul de Justiție al României, profesorul Tudorel Toader, a lansat în aceste zile o mini-reformă a sistemului judiciar românesc. Ajustările propuse la legislația actuală sunt minimale, necesare și de bun-simț. Îndelung așteptate, ele sunt conforme standardelor europene în materie și reprezintă un progres indiscutabil pe calea întăririi independenței judecătorilor, inclusiv a apărării lor împotriva abuzurilor comise de procurori, a garantării caracterului echitabil al proceselor și respectului pentru drepturile omului, a creșterii calității profesionale și morale a corpului magistraților, a depolitizării numirilor în conducerea principalelor instutuții ale Ministerului Public prin sporirea competențelor CSM în acest domeniu. Propunerile în discuție urmează a fi înaintate Parlamentului, care va decide cu privire la transformarea lor în lege.

Pe acest fundal, valul de critici interne și externe lansate împotriva ministrului și a ideilor sale apare ca surprinzător, nedrept, disproporționat și subversiv. Aceste critici include și răspândesc informații mincinoase, sunt manipulatorii și partizane, abuzive și chiar ilegale. Calificativul ”ilegal” privește modalitatea de manifestare prin demonstrații neautorizate, dar mai ales intervențiile inacceptabile ale unor oameni politici și diplomați străini, precum și ale reprezentanților Comisiei Europene.

            Desigur, orice propunere – deci și acelea formulate de domnul Tudorel Toader – poate fi îmbunătățită. De asemenea, nu se poate cere tuturor să accepte sau să laude soluțiile avansate în pachetul legislativ la care ne referim. A critica și a exprima dezacordul sau dorința de ameliorare, este una, în timp ce a dezinforma, a agita spiritele, a crea panică, a bloca un proces democratic mutând în stradă o dezbatere al cărei loc se găsește în Parlament, a implica străinătatea într-o chestiune ținând de suveranitatea națională, este alta.

            În aceste condiții toți cei care sunt în măsură să o facă trebuie chemați pentru a susține demersurile Ministrului Justiției, pentru a apăra dreptul suveran de legiferare al Parlamentului și pentru a salva demnitatea și securitatea națională.

 

Domnilor Președinți Emil Constantinescu și Ion Iliescu,

            Mă adresez Dvs. înaintea oricui altcuiva întrucât ați exercitat, din voința poporului român, funcția de garant al drepturilor constituționale și ați personificat națiunea română. Tocmai pentru refuzul de a ceda poftelor ilegitime ale celor care doreau să domine statul român, domnul Emil Constantinescu a fost silit să renunțe la reînnoirea mandatului său prezidențial.

            Cu autoritatea morală de care vă bucurați, în țară și în străinătate, vă rog să vă adresați public liderilor europeni de prim rang, naționali și comunitari, pentru a protesta împotriva minciunilor colportate cu referire la reformele preconizate, a modului arogant și discriminatoriu în care este tratată România  ca stat membru al UE, a modului abuziv în care se recurge la MCV – un  mecanism lipsit, în prezent, de bază legală europeană – pentru a face din România un stat european de mâna a doua.

            O scrisoare trimisă de Dvs.  Președintelui Consiliului European, Președintelui Comisiei Europene și Președintelui Parlamentului European, solicitând recunoașterea dreptului nostru legal cu al celorlalte state membre, de a ne organiza justiția în raport de nevoile și specificul nostru, ar produce, cu siguranță, o reacție pozitivă, aptă a anihila acțiunea antidemocratică și antinațională a unora dintre succesorii Dvs..

 

Domnule Ioan-Mircea Pașcu, vicepreședinte al Parlamentului European,

Doamnelor europarlamentar Renate Weber și Norica Nicolai,

Domnule europarlamentar Victor Boștinaru,

            Aveți posibilitatea ca prin întrebări parlamentare și prin contact direct, să îl determinați pe Comisarul european pentru justiție, domnul Frans Timmermans, să dea explicații cu privire la acuzația că în România independența justiției și lupta împotriva corupției sunt puse în pericol. De asemenea, aveți posibilitatea de a interpela Comisia Europeană cu privire la tonul amenințător adoptat la adresa României, precum și la felul abuziv în care se recurge la MCV în detrimentul unui stat membru.

            Puteți organiza audieri și dezbateri în acest sens. Puteți demonta public minciunile. Puteți anihila intoxicările. Puteți opri agresiunea la adresa țării ai cărei cetățeni v-au trimis la Bruxelles încredințându-vă destinul. Puteți pune pe pupitrele voastre din PE steagul României alături de cel al UE, pentru a protesta împotriva discriminării și umilinței la care este supusă țara noastră și pentru a spune, implicit, că nu ne este frică și că nu vom ceda. Nu permiteți doar trădătorilor de neam să vorbească despre România în forurile europene.

            Cum admiteți ca niște eurobirocrați cu interese obscure să cheme la ordine Guvernul român, reproșându-i păcate închipuite?  UE este confruntată în prezent cu primejdia euroscepticismului care îi poate atrage sfârșitul. În loc să contracareze acest pericol, instituțiile europene par mai preocupate de îngenucherea României, păsându-le prea puțin că astfel transformă un popor pro-european într-unul euro-ostil. Aveți capacitatea să frânați, dacă nu chiar să opriți acest curs al lucrurilor. Vă rog să o faceți așa cum, altădată, o făceam împreună.

 

Doamnă Comisar European Corina Crețu,

            Știm prea bine amândoi că unul dintre principiile pe baza cărora lucrează Comisia Europeană este cel al colegialității. Știm, de asemenea, că membrii Comisiei se consultă și se ajută între ei la nevoie.

            Pornind de aici, de ce nu apărați România de atacurile nedrepte îndreptate împotriva ei? Știu că în postul pe care îl ocupați trebuie să arătați loialitate intereselor comune europene și să nu vă lasați împinsă de subiectivisme naționale. Este oare marginalizarea, demonizarea și terorizarea României în interesul comun al membrilor UE? Eu cred că, dimpotrivă, discriminarea, excluderea și umilirea României sunt potrivnice idealurilor europene.

            Spuneți colegilor Dvs. că atunci când un stat membru este nedreptățit, celelalte state, fiecare în parte și toate la un loc, sunt în pericol; și odată cu ele viitorul Europei unite.

 

Domnule Ministru al Afacerilor externe, Teodor Meleșcanu,

            Este momentul să convocați la MAE pe ambasadorii străini care încălcând uzanțele diplomatice și procedurile dreptului internațional, și-au permis să aducă reproșuri publice României, lucru cu atât mai grav cu cât aceste reproșuri sunt și nefondate. Am lăudat o asemenea atitudine față de ambasadorul SUA luată cu ceva timp în urmă. Se pare că este necesar să o repetați și extindeți la alți diplomați străini care au uitat prevederile Convenției de la Viena privind raporturile diplomatice dintre statele suverane.

            Cu aest prilej ați putea cere să vi se prezinte argumentele care susțin alegațiile potrivit cărora România nu și-ar respecta angajamentele internaționale și ar îngenuchea justiția.

            Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România în repetate rânduri pentru caracterul inechitabil al proceselor judiciare și suprapopularea penitenciarelor, dând în vileag abuzuri scandaloase ale prea multor magistrați români. Iată, însă, că atunci când România vrea să îndrepte lucrurile, nu este lăsată să o facă. De ce? Unde se va ajunge în acest mod?

            Este imperios necesar să clarificați situația creată, să restabiliți adevărul și să salvați demnitatea noastră națională!

            În context ați putea cere ambasadorului SUA – care, de fapt, nu mai reprezintă nici administrația americană și nici Congresul, și cu atât mai puțin America în întregul ei, ci interesele de afaceri ale unor cercuri neo-conservatoare – să explice dacă sediul instituției în care își desfășoară activitatea a fost dobândit prin exploatarea unor acte de corupție condamnate de justiția română sau dacă justiția română, atât de mult apărată de domnia sa, a trimis la închisoare oameni nevinovați cu care a cooperat în dobândirea acelui sediu. Altminteri, pentru a-l determina pe domnul ambasador Klemm să respecte Convenția de la Viena, va fi necesar să vă adresți direct Secretarului de Stat american, Rex Tillerson care pe 3 mai anul curent declara că ”dacă vom presa excesiv pe alții să adopte neapărat valorile la care noi am ajuns după o lungă istorie proprie, aceasta va crea obstacole reale capacității noastre (a SUA) de a ne promova interesele de securitate națională și interesele noastre economice”.

            Românii nu au nimic împotriva valorilor americane, cei mai mulți dintre ei respectându-le și dorind chiar să le adopte. Noi nu putem accepta, însă, ca în numele acestor valori să fim umiliți și deposedați de identitatea și valorile noastre – culturale, materiale și morale.

 

Doamnă Angela Cristea, șeful reprezentanței UE la București,

            Este trist pentru mine ca român și european în același timp, sau ca european din România, dacă doriți, care are contribuții dovedite atât în ceea ce privește intrarea României în UE, cât și în privința construcției și reformării UE, să observ cum un alt român, format și promovat în această țară, ajunge să își terfelească în limbajul de lemn al eurocrației, propria-i patrie, de pe poziția de Reprezentant al unei comunități / federații europene în care ar trebui să fim membri cu drepturi depline.

            Am înțeles că vă îngrijorează reformele propuse de Ministrul Justiției al țării noastre. Ar fi fost minunat să ne spuneți concret care anume reformă și în ce mod vedeți că ar limita independența unei justiții despre care, altminteri, primim zilnic dovezi că ”scârțâie din toate încheieturile”??!  Ca român și euroapartcik nu vă preocupă cumva și faptul că încrederea poporului român în această justiție s-a prăbușit? Nu vă afectează faptul că prin erorile și abuzurile ei România a fost transformată într-o nevertebrată politică în care decizia administrativă este blocată, clasa mijlocie distrusă, capitalul național lichidat, elitele eliminate????

            Desigur, acestea nu sunt motive de preocupare pentru șefii Dvs. din oligarhia bruxelleză; dacă nu cumva sunt motive de satisfacție. De nu le puteți rezista din poziția Dvs. actuală – mini-influentă și maxi-remunerată – puteți, totuși, demisiona. Ar fi o formă de rezistență pasivă și un protest simbolic prin care chiar de ați pierde totul, v-ați păstra onoarea. Și aceasta nu este deloc puțin. Onoarea reprezentantului UE în România este, în plus, importantă atât pentru România, cât și pentru UE.

 

Domnule Președinte PSD, Liviu Dragnea,

            Sunteți președintele celei mai mari formațiuni politice parlamentare. Pentru cunoscătorii politicii este clar că aceasta nu vă aduce confort, ci riscuri și răspunderi. Cu atât mai mult cu cât duceți povara unei condamnări penale, fără îndoială abuzive dar nu mai puțin reale. Ei i se adaugă presiunea nervoasă și mediatică a unui alt proces în curs de desfășurare care, în mod normal, dacă actualul sistem al justiției selective își va continua opera distructivă, vă va aduce cât de curând în penitenciar, acolo unde mulți vă așteaptă cu ”drag”.

            În atari circumstanțe, mișcările tactice prin care încercați să îi lăsați mereu pe alții (acum pe Ministrul Justiției) a scoate castanele din foc pentru Dvs. nu înșeală pe nimeni. În schimb, vă vulnerabilizează suplimentar pe Dvs și, cu mult mai grav, vulnerabilizează partidul, guvernul și, mai presus de orice, țara.

            Ministrul Justiției, ale cărui timiditate politică și încetineală în reformă le-am criticat, a propus, în sfârșit, un set de schimbări. Ele sunt cu siguranță parțiale și poate insuficiente dar reprezintă un început esențial. Trebuie să îl susțineți public și fără echivoc. Trebuie să aduceți în spatele său – în Parlament, în partid, în media și, la nevoie, chiar pe stradă – toate resursele politice și administrative de care dispuneți. Numai așa, acționând spre binele tuturor, vă veți putea salva de abuzurile adversarilor care vor să vă pedepsească pentru ce nu ați făcut rău și veți putea spera la clemența prietenilor care cred că trebuie să răspundeți drept pentru ceea ce veți fi făcut strâmb.

            Frica este un rău sfetnic pentru liderii politici. Cei care nu și-o pot domina și astfel scăpa de lașitate, fac mai bine să plece până nu este chiar prea târziu pentru toate și pentru toți.

 

Stimate doamne, stimați domni,

Compatrioți și prieteni,

 

            Transformarea justiției într-un instrument de luptă împotriva democrației și a libertății individuale și naționale nu este o strategie nouă. Reformele pornite de ministrul Tudorel Toader vizează tocmai zădărnicirea unei asemenea strategii.

            Cei ce se simt amenințați de respectivele reforme reacționează cu toate mijloacele pe care le posedă, inclusiv dezinformarea, manipularea și exploatarea ignoranței oamenilor de bună-credință. Ei nu se vor da înapoi de la nimic, chiar dacă aceasta ar duce națiunea română la dispariție.

            Ce fac, însă, ceilalți?  Ce facem noi?

            Putem să ne recunoaștem erorile. Putem primi suferința. Nu putem, însă, accepta dispariția.

            De aceea trebuie să acționăm la rândul nostru. Ceea ce este cu putință în plan imediat, este să dăm, fiecare cum poate și știe – inclusiv pe rețelele sociale – semn că eforturile reformatoare ale profesorului Toader – fie ele și imperfecte ori parțiale – sunt susținute de marea masă a românilor. Să dăm semnul hotărârii noastre de a apăra dreptul Parlamentului României, oricât de criticabil ar fi el, de a legifera; respectiv, de a proclama că legile României nu se fac nici de procurori, nici de ambasadori, nici de magistrați, nici de eurobirocrați.

            Pe acest drum este esențial să arătăm țării și lumii că nu ne este frică și că, la rându-ne vom rezista. Vom rezista în instituțiile în care muncim; vom rezista în orașe și în sate; vom rezista pe rețelele de socializare; vom rezista pe străzi, pe câmpii și în munți. Va fi rezistența unui neam întreg iar nu a unei mâini de rătăciți, trădători sau de acoperiți. Niciodată nu vom capitula.

Intra in discutie:
Pentru a putea intra in discutie trebuie sa fii autentificat ca utilizator CorectNews.
Daca nu ai cont, da click aici. Daca ai deja cont, da click aici.

Twitter is down for the moment!

CorectBusinessbeta

Afla tot despre business din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectPoliticsbeta

Afla tot despre politica in cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSocialbeta

Afla tot despre societate in cele 8 sectiuni ale site-ului AICI

CorectScITbeta

Afla tot despre stiinta din cele 5 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSportsbeta

Afla tot despre sport din cele 9 sectiuni ale site-ului AICI

CorectLifestylebeta

Afla tot despre felul de trai din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectArtsbeta

Afla tot despre arta in cele 6 sectiuni ale site-ului AICI

CorectDiasporabeta

Afla tot despre diaspora din cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectBooks »

Cumpara carti digitale la un pret mult mai bun decat cele clasice!

CorectBazaar »

Schimbi, vinzi si cumperi orice

Urmareste-ne pe:

© Copyright Corect 2010. Toate drepturile rezervate.