Reteaua Corect
Dan Chitic

Săptămâna Mare a Învierii Naționale?

Fără nicio exegerare, fără pic de patetism, putem spune răspicat că suntem într-un moment crucial pentru poporul român. În această săptămână, noi, fie indirect - prin parlamentarii pe care i-am votat să ne reprezinte, fie direct - în fața urnelor laReferendum, vom hotărî dacă ne luăm soarta în mâini și dacă vom sta în picioare în fața întregii lumi spunând, cu demnitate, că suntem aici și că ce e aici e al nostru, că vrem să fim și să rămânem aici și vrem respect pentru a respecta.

Mai pe scurt, dar mai dur spus, e momentul istoric în care putem reînvia ca nație, efereastra de oportunitate care ni s-a dat de către providență pentru a ne ridica dinmormânul fetid al neocolonialismului economic și ideologic în care am zăcut înultimile foarte multe decenii - indiferent că vorbim de cel impus timp de 45 de anide “marele popor prieten de la est” sau, mai recent, de cel pe care l-am acceptat debună voie din partea “marii famili nord-atlantice”.
Primul examen pe care îl vom da în fața istoriei este cel cu privire la resurselenoastre, căci va trebui să decidem, prin parlamentarii noștri, dacă acceptăm să fimdonatori pentru dezvoltarea altora sau dacă vom cere să beneficiem și noi debogățiile noastre. Pentru viitorul și dezvoltarea noastră! Cu alte cuvinte, trebuiesă fim doar demni pentru a pretinde, ca și în cazul referendumului, normalitatea: deresursele românești trebuie să profite mai întâi românii, sau, altfel spus,#ResurseleRomâneștiRomâniei!
Or, modul în care este concepută și redactată actuala formă a Legii Offshore - că nereferim la procentul anual al deducerilor investițiilor sau la pragurile deimpozitare și mai ales la modul de formulare în lege a nivelului suprataxării,aceasta nu va aduce României decât maxim 10% din valoarea resurselor de gaze dinMarea Neagră. O tot spun din Martie - suntem pe cale să cedăm unica șansă ladezvoltare a acestui neam - bogățiile pe care cu prea mare generozitate Dumnezeu nile-a lăsat sub picioare.
Este motivul pentru care Legea Offshore trebuie respinsă în integralitatea ei decătre Camera Deputaților. Căci singurul scop al acestei legi este de a oferiexploatatorilor resurselor noastre derogări de la legile în vigoare. Și avantajefiscale! Toate în defavoarea cetățeanului și contribuabilului român. Toate cuîncălcarea literei și, mai ales, a spiritului Constituției care stabilește la art.136 că “(al. 3)(…) resursele naturale ale zonei economice şi ale platouluicontinental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectulexclusiv al proprietăţii publice. (al. 4) Bunurile proprietate publică suntinalienabile. În condiţiile legii organice, ele(…) pot fi concesionate oriînchiriate; (…)” Concesionate și închiriate… nu cedate pe nimic, nu donate!Și ar mai fi un scop, și mai puțin discutat: cel de a da putere de lege unorcontracte și convenții de explorare și exploatare - încheiate într-o manieră ocultăde diferiți politicieni în ultimii 29 de ani cu entități private, contracte care șiîn ziua de azi sunt catalogate ca fiind strict secrete! Actul de legiferare a fosttrecut astfel din plenul Parlamentului la masa negocierii de natură comercială, saumai bine spus colonială, în care personaje mai mult sau mai puțin cunoscute aunegociat cât iau alții și cât să mai rămână României din bogățiile sale…Parlamentului rămânându-i doar a parafa “ca notaru’” un acord prestabilit printr-unvot ce se desfășoară pe principiul “oilor de teracotă”: după semnul șefilor degrupuri parlamentare. Care, deloc surprinzător, pe acest subiect au indicat și vorindica același lucru, dând naștere la unanimități… antinaționale. Doarantinaționale!
Nu vi se pare ciudat că niciun politician, nici de la putere, nici de la opoziție,nu a venit să ne explice de ce este necesară această lege… atâta vreme cât Româniaare o legislație în baza căreia, chiar la acest moment, se realizează operațiuni deexplorare și exploatare a zăcămintelor din Marea Neagră? Ne-a spus cineva CE ADUCEÎN PLUS ROMÂNIEI ACEASTĂ LEGE care derogă de la cadrul general al legislației înmaterie? Evident nu! Căci ar fi trebuit să ne spună de ce, cu excepția articolelor caredefinesc niște termeni și cele care stabilesc niște amenzi ridicole, aproape fiecaredin cele 33 de articole ale legii stabilesc derogări și excepții de la legislația învigoare. Și mai ales FACILITĂȚI FISCALE PENTRU EXPLOATATORI!Niciun om politic nu a venit să ne spună de ce au fost exceptate de la aplicarea îndomeniul exploatărilor offshore dispozițiile OG 7/2013 și Legii 73/2018, care ar fiadus României peste 40% din valoarea gazelor care îi aparțin, și nici care esteinteresul României de a stabili prin actuala lege niște suprataxe de patru ori maimici. Nimeni din clasa noastră politică nu ne-a explicat de ce România nu poateatinge același nivel de taxare ca și Olanda, care ia 51.9% din valoarea resurselorsale de gaze, în urma unui contract de concesiune încheiat cu același atotputernicExxonMobile. Și nici cum se face că operațiunile exploatatorului ExxonMobile rământotuși rentabile în Olanda în pofida taxării de patru ori mai mari și a condițiilornaturale de patru ori mai aspre din Marea Nordului.
Și mai ciudat e că nici în presă nu au fost puse insistent aceste întrebări, cumici, dar notabile, excepții - gen Sorin Roșca Stănescu, Ilie Șerbănescu, IulianCapsali și alte câtve voci și condeee curajoase… Cum se face că în presa noastră nus-a spus absolut nimic de faptul că aceeași companie ExxonMobile este investigată deo comisie a senatului Australian pentru motivul că nu a plătit statului Australiantaxele aferente anilor 2013-2015, respectiv 18 Miliarde de Dolari… (de remarcat căAustralia ar trebui să atingă în 2 ani de exploatare a resurselor sale cât Româniava încasa în 30 de ani!) Cu alte cuvinte, nimeni nu ne spune că nu doar că stabilimtaxe și redevențe ridicol de mici, dar că există și imensul risc să nu beneficiemnici de astea, având în vedere “experiențele anterioare” ale exploatatorilor noștri…atâta vreme cât în Legea offshore se putea stipula clar că neplata taxelor șiredevențelor către statul român atrage de drept rezilierea contractelor deconcesiune… dar nu s-a făcut nici această necesară mențiune!
Nu ni s-a spus nici de ce Parlamentul este gata să renunțe la unul din atributeleesențiale ale suveranității României - dreptul suveran de a stabili taxe șiimpozite, atâta vreme cât articolul 21 din Lege stipuleză în defavoarea României că“Regimul de redevențe și regimul fiscal prevăzute la art. 18 și art. 19 nu se vormodifica, indiferent de formă, în favoarea sau defavoarea titularilor de acorduri,pe toată durata acordurilor și a prelungirilor subsecvente.”Și mai mare tăcere s-a lăsat cu privire la faptul că parlamentarii noștri renunță,practic, pentru todeauna la resursele poporului român, căci la articolul 30 al Legiioffshore se spune că “Durata inițială a Concesiunilor poate fi de 30 de ani, cuposibilitate de prelungire cu încă 15 ani prin hotărâre a Guvernului.”… 45 de ani…de două ori mai mult decât se presupune că ar dura să extragem gaze din resurseleexistente în Marea Neagră. Sau poate că resursele noastre sunt, de fapt, mult maimari, și de aici și înverșunarea protagoniștilor din aceste neștiute și ocultenegocieri.Nimeni nu s-a întrebat cum se face că la Senat, de fiecare dată, puterea și opozițiaau votat în cvasi-unanimitate această lege antinațională?Nici cine le-a dat parlamentarilor dreptul să dispună de averea noastră după bunullor plac și împotriva intereselor acestui popor?
Toate aceste întrebări au un singur răspuns: clasa noastră politică este pe cale săsăvârșească unul dintre cele mai grave și rușinoase acte de TRĂDARE NAȚIONALĂ dinistoria recentă a României. De ce o face? Din lașitate: cedează unui șantaj! Cedeazăîn fața propiilor slăbiciuni și păcate! Căci sistemul opresiv și securisticinstituit în ultimii zeci de ani este pe cale să își atingă scopul final și săservească interesele celor care l-au instalat în România: acapararea reurselor uneiadin cele mai bogate țări din Europa prin controlul absolut asupra clasei politice dela București! adesea coruptă… dar mai ales fricoasă și lipsită de coloanăvertebrală.
Și, acum în ziua sau pre-ziua votării acestei Legi a rușinii și umilinței naționale,îndemnând o ultimă dată parlamentarii patrioți să voteze împotriva “Legii Offshore”,îmi voi încheia “pledoaria” pe care am susținut-o peste tot unde am putut și oricuia vrut să mă asculte în ultimile 7 luni, poate câteodată prea tehnic, prea sec saudoar prea insistent, cu o parabolă. Pe înțelesul tuturor.
Parabola gospodarului laș și a fântânarilor lacomi:
Un om avea o grădină pentru cultivarea căreia apa care-i curgea prin curte nu-i erasuficientă, motiv pentru care mai cumpăra apă și din vecini. Vrând să nu maiplătească vecinilor apa trebuincioasă, s-a hotărât să mai facă o fântână la el încurte din care să-și acopere nevoile. Însă, cum nu avea nici unelte și nici științăsă sape după apă, omul s-a dus la șeful satului și l-a rugat să-i dea el pe  uniidin fântânarii lui. Șeful se-nvoi și și-a trimis de îndată meseriașii, asigurându-ltotodată pe gospodar că se va ocupa personal și cu paza curții sale.Fântânarii, odată sosiți, după ce au căutat și găsit apa, au trecut de îndată lasăpatul fântânii. Meseriașii i-au spus și prețul lucrării: 9 din 10 căldări cu apăscoase din fântănâ! și asta atâta vreme cât izvorul va avea apă. Iar dacă găleata deapă nu-i va fi suficinetă, pentru restul de apă care-i va fi necesară gospodarulurma să plătească fântânarilor același preț pe apa socoasă de la el din ogradă cucel plătit vecinilor. Mai mult, pentru cât i-au scotocit ograda, meseriașii urmeazăsă păstreze câșiva ani și cea de-a zecea din zece căldare de apă ...Omul începu să aibă discuții în familie: dacă merită să-și strice curtea pentru ascoate apă de care familia se va bucura pea puțin, sau deloc. Dacă e bine să batăcărări pentru străinii care urmau să care cele 9 din zece căldări cu apă scoase dela el din ogradă. Dacă nu cumva ar fi mai bine ca în câțiva ani să-și facă el unelteși să învețe să sape fântâni… sau măcar să pretindă de la fântânari același număr decăldări de apă precum alți membri ai comunității sale: între 3 și 6 căldări din zeceîn loc de una din zece cum îi oferiră meseriașii Șefului satului.Văzându-l că ezită, Șeful satului începu să-i spună pe un ton ușor amenințător că emai bine și pentru el și pentru tot satul să scoată fântânarii apă de la el, că acumvor ști vecinii că are apă și că însăși ograda lui e în pericol de a fi călcată dedușmani invidioși, că o să devină un membru de seamă al comunității și alte vorbemeșteșugite ce aveau darul de a-l convinge. Că e prea târziu să se mai răzgândească,deși fântâna încă nu era săpată.De frica Șefului satului gospodarul se învoi și plăti prețul cerut: din curtea luiani de-a rândul fântânarii scoaseră apă pe care i-o vândură lui și altor vecini pebani grei, curtea i-a fost distrusă de activitatea meseriașilor, copiii lui, săraciși umiliți în propria ogradă, fugiră prin vecini unde deveniră argați. Tâlcul poveștii? Bogăția pentru proști e un blestem și viața lungă pentru lași este o pedeapsă.
Mă încăpățânez încă să cred că noi și parlamentarii noștri nu vom fi într-o asemeneamăsură de proști și de lași…
Vreau încă să cred în Învierea Conștiinței Naționale! Sper ca această lege rușinoasăNU va trece în Parlament și, odată trecut acest examen, sper ca românii să iasămasiv la referendum pentru a spune un DA hotărât continuității și viitorului acesteinații!
Mă încăpățânez să spun #ÎntâiRomânia!

Intra in discutie:
Pentru a putea intra in discutie trebuie sa fii autentificat ca utilizator CorectNews.
Daca nu ai cont, da click aici. Daca ai deja cont, da click aici.

Twitter is down for the moment!

CorectBusinessbeta

Afla tot despre business din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectPoliticsbeta

Afla tot despre politica in cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSocialbeta

Afla tot despre societate in cele 8 sectiuni ale site-ului AICI

CorectScITbeta

Afla tot despre stiinta din cele 5 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSportsbeta

Afla tot despre sport din cele 9 sectiuni ale site-ului AICI

CorectLifestylebeta

Afla tot despre felul de trai din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectArtsbeta

Afla tot despre arta in cele 6 sectiuni ale site-ului AICI

CorectDiasporabeta

Afla tot despre diaspora din cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectBooks »

Cumpara carti digitale la un pret mult mai bun decat cele clasice!

CorectBazaar »

Schimbi, vinzi si cumperi orice

Urmareste-ne pe:

© Copyright Corect 2010. Toate drepturile rezervate.