Reteaua Corect

Mega-escrocheria lui Marcel Ciolacu. Dovada!

Iată dovada. Întreg Congresul PSD este regizat. În favoarea lui Marcel Ciolacu. În scopul eliminării lui Teodorovici. Este o mânărie de zile mari. Care poate scoate din istorie acest partid. În cele ce urmează, prezentăm documentul cheie.

            Partidul Social Democrat

Şoseaua Kiseleff, nr. 10,

Sector 1, Bucureşti.

CP 011346

Tel:  +40 31 413 51 14

Fax: +40 31 413 51 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 www.psd.ro

 

DESFĂŞURĂTORUL 

Congresului  Extraordinar al PSD

22 august 2020

- Palatul Parlamentului, ora 10.00 –

 

 

MOMENT 1

 

Ora 10:00   - Începerea lucrărilor Congresului Extraordinar al PSD

 • Ø Membrii prezidiului intră în sală (pe fond muzical).
 • Ø Se intonează Imnul de Stat.

 

                       Voice Over – INTRO

                       Voice Over – anunță Moderator

 

MOMENT 2

 

Ora 11:15 Moderator - (urcă pe scenă LA ANUNȚUL  Voice Over) deschide lucrările Congresului Extraordinar al Partidului Social Democrat, salută delegaţii şi invitaţii prezenţi la Congresul Extraordinar.

 

CUVÂNT DE BUN VENIT

                Stimați delegați,

                      Stimați invitați,

Scurt  intro Moderator + prezentare procedură de vot

 

Ora 10:07 Moderator prezintă procedurile statutare privind organizarea și desfășurarea Congresului Extraordinar - OBILIGATORIU!!

 

Pentru aprobarea procedurilor statutare privind organizarea și desfășurarea Congresului, propun delegaților să se adopte prin vot deschis următoarele comisii și documente:

1.  Membrii prezidiului Congresului Extraordinar al PSD

Nume și prenume

Nume și prenume

Etc

 

  SUPUN LA VOT componența prezidiului

 

Dragi colegi din toate centrele de Congres, vă rog să votați și rog secretariatele tehnice din țată să introducă rezultatul votului

 

CU            Voturi pentru .............

                 Voturi împotrivă.............

                 Abțineri..............

 

Prezidiul a fost aprobat

 

2.  Vă propun următoarea componență a Secretariatului tehnic la nivel central

•           Frunză Alexandru

•           Ghiunea Corneliu

•           Robu Roxana

•           Stăncescu Daniela

•           Ciachir Gabriel

La care se adaugă membrii secretariatelor tehnice organizate în fiecare centru de Congres din țară

  SUPUN LA VOT constituirea secretariatului tehnic la nivel central

 

 

CU            Voturi pentru .............

                 Voturi împotrivă.............

                 Abțineri..............

 

Secretariatul tehnic a fost aprobat

 

3.  Urmează votul pentru Comisa de Validare a Congresului Extraordinar al PSD, formată din 9 membri, în următoarea componență

 • Popa Ion – președinte
 • Iancu Ion
 • Lazăr Gheorghe
 • Chioveanu Dragoș
 • Lazăr Maria
 • Anastasiu Cristian
 •  
 •  
 •  

                             

SUPUN LA VOT constituirea Comisiei de Validare

 

 

CU            Voturi pentru .............

                 Voturi împotrivă.............

                 Abțineri..............

 

Comisia de validare a fost aprobată

 

Rog membrii comisiei de validare să verifice înregistrarea delegaților pentru respectarea cvorumului.

 

 

4.  Pentru că astăzi vom avea și o procedură de vot secret, pentru alegerea CONDUCERII NAȚIONALE A PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT, VĂ SUPUN LA VOT constituirea Comisiei de numărare, astfel:

Comisia de numărare formată din XXXX membri, în următoarea componență: câte 3 delegați  din cadrul fiecărui centru de Congres.

Rog secretariatele tehnice din țară  să introducă în aplicație numele și prenumele persoanelor desemnate din rândul delegaților în fiecare centru de Congres. Acestea sunt persoanele care vor semna procesele verbale de constatate a rezultatului votului secret. Procesele verbale vor fi trimise împreună cu celelalte documente la sediul central, imediat după încheiere lucrărilor Congresului.

Vă rog să supunem la vot, în fiecare centru de Congres, cei trei delegați care fac parte din Comisia de numărare.

 

 

Se votează membrii comisiei de numărare din centrul organizat la București

 • Paul Stănescu
 • Doina Federovici
 • Daniel Băluță

 

Vă supun la vot componența națională a Comisiei de numărare

 

 

CU            Voturi pentru .............

                 Voturi împotrivă.............

                 Abțineri..............

 

  Comisia de numărare a fost aprobată

 

 

5.  Pentru respectarea procedurilor statutare vă supun atenției Ordinea de zi a Congresului Extraordinar:

 • Deschiderea lucrărilor
 • Proceduri statutare
 • Modificarea și completarea Statutului PSD
 • Discursuri
 • Prezentarea candidaților la alegerile locale din 27 septembrie 2020
 • Alegerea conducerii naționale a PSD

                             

                                        CU    SUPUN LA VOT

                 Voturi pentru .............

                 Voturi împotrivă.............

                 Abțineri..............

                      

Ordinea de zi a fost aprobată.

 

Dragi colegi,

 

Am primit procesul verbal de validare a Congresului, pe crre vi-l prezint:

PROCES VERBAL DE VALIDARE

Comisia de validare aleasă în cadrul  Congresului Extraordinar al Partidului Social Democrat, din data de 22 august  2020, constată:

               - din numărul total de 1509 delegați aleși în cadrul Conferințelor extraordinare ale organizațiilor teritoriale a fost înregistrată prezența a ............ delegați.

               - prin urmare, comisia constată îndeplinirea cvorumului necesar pentru desfășurarea Congresului Extraordinar al PSD, respectiv cel puțin 2/3 din numărul delegaților aleși de Conferințele organizațiilor teritoriale.

Semnează, Președintele Comisiei de Validare, Popa Ion

 

ASTFEL, toate procedurile statutare fiind îndeplinite, DRAGI COLEGI ȘI STIMAȚI INVITAȚI, DECLAR DESCHISE LUCRĂRILE CONGRESULUI

 

MOMENT 3

 

Trecem acum la punctul 3 de pe ordinea de zi – modificarea Statutului PSD. Îl invit pe dl Florin Iordache, președintele comisie de modificare să prezinte Congresului Raportul ce conține propunerile de modificare a Statutului

 

 

Florin Iordache urcă pe senă, salută Moderatorul.

Moderatorul își ocupă locul în sală, în zona pupitrului

 

 

Florin Iordache citește Raportul Comisiei de modificare și completare a Statutului PSD

 

Pe ecrane rulează propunerile de modificare

 

 

 

Florin Iordache coboară de pe scenă

Moderatorul revine la pupitru

 

 

 

Moderator:

Mulțumesc domnului Iordache. Nu-mi rămâne decât să supun la vot modificarea Statutului PSD, în conformitate cu propunerile prezentate.

 

SUPUN LA VOT

CU            Voturi pentru .............

                 Voturi împotrivă.............

                 Abțineri..............

                      

NOUL STATUT AL PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT A FOST ADOPTAT

 

MOMENT 4 - DISCURSURI

 

Ora 10:59

Voice Over anunță ANUNȚĂ Spotul Video de prezentare a candidaților la Consiliul Județean și primăriile reședință de județ și candidații din municipiul București la alegerile locale din 27 septembrie

 

SPOT VIDEO CANDIDAȚI

 

Ora 11.05

Voice Over  îl invită pe dl Paul Stănescu, secretarul general interimar al PSD

 

Discurs PAUL STĂNESCU – intră pe scenă la anunțul Voice Over

 

Ora 11.10

Voice Over  îl invită pe dl Marcel Ciolacu, președinte interimar al PSD

Discurs MARCEL CIOLACU – intră pe scenă la anunțul Voice Over

 

Ora 11:25

SPOT VIDEO MESAJ SERGEI STANISHEV

 

 

Ora 11:27

Voice Over  o invită pe dna Gabriela Firea, președintele PSD București, primar general al capitalei

Discurs GABRIELA FIREA – intră pe scenă la anunțul Voice Over

 

Ora 11:43

SPOT VIDEO MESAJ FRANS TIMMERMANS

+ ALTE SPOTURI VIDEO

 

 

Ora 11:45

Voice Over  ANUNȚĂ PE RÎND, ALȚI VORBITORI ȘI ALTE MESAJE ÎNREGISTRATE

 

 

MOMENT 5 – VOT CONDUCERE NAȚIONALĂ

 

Ora 12.51

 

După încheierea discursurilor candidaților, Voice Over invită MODERATORUL.

MODERATORUL:

Stimați colegi, în scurt timp vom începe votul pentru alegerea conducerii naționale a partidului. Mai avem doar câteva proceduri de parcurs, după care vom începe votul secret în toate centrele de congres organizate în țară.

 

O să citesc Raportul comisiei de propuneri și o să vă prezint procedura de vot.

 

Raportul Comisiei de propuneri

 

Comisia de propuneri constată:

 

Au fost depuse două dosare de candidatură cu respectarea termenului prevăzut de REGULAMENTUL privind depunerea candidaturilor – MOȚIUNILE cuprinzând PROGRAMELE POLITICE ȘI ECHIPELE NAȚIONALE DE CONDUCERE, în vederea alegerii conducerii naționale a partidului și a adoptării programului politic al PSD, în cadrul Congresului Extraordinar al PSD din 22 august 2020, aprobat de Comitetul Executiv Național al PSD, respectiv:

 

1.  CANDIDATURA NR. 1, respectiv candidatura individuală a domnului Eugen Orlando Teodorovici, depusă pentru ocuparea funcției de Președinte sau Președinte Executiv al PSD nu întrunește condițiile prevăzute de REGULAMENTUL privind depunerea candidaturilor prin MOȚIUNILE, întrucât:

 • Candidatura individuală nu este prevăzută în regulament
 • Dosarul de candidatură depus de domnul Eugen Orlando Teodorovici nu conține documentele prevăzute de Regulament, respectiv:
  • Program politic
  • Susținerea candidaturii domnului Teodorovici de către Organizația Județeană al cărui membru este
  • Echipa de conducere națională, respectiv propuneri de candidați și documente privind susținerea candidaturilor pentru funcțiile de prim-vicepreședinte, vicepreședinte pe domeniu de activitate, vicepreședinte regional și secretar general

 

2.  CANDIDATURA NR. 2, respectiv MOȚIUNEA ”RECONSTRUCȚIA PSD” – CANDIDAT LA FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL PSD, MARCEL CIOLACU

Îndeplinește condițiile prevăzute de REGULAMENTUL privind depunerea candidaturilor prin MOȚIUNE, respectiv:

 

 • Program politic cu denumirea ”RECONSTRUCȚIA PSD”
 • Lista nominală a echipei de conducere, sub semnătura candidatului la funcția de Președinte PSD
 • Declarațiile de candidatură ale tuturor candidaților propuși pentru funcțiile  de conducere ale partidului din cadrul Moțiunii Reconstrucția PSD
 • Documente privind susținerea candidaților pentru funcțiile de conducere ale partidului, din partea Organizațiilor Județene/de Sector/ Mun București din care aceștia fac parte.

 

Prezentul Proces verbal, încheiat astăzi, 10 august 2020, în urma analizei și verificării dosarelor de candidatură, aprobat de Comitetului Executiv Național din data de 19 august 2020.

 

 

Astfel, buletinul de vot pentru alegerea conducerii PSD cuprinde o singură moțiune. Delegații vor putea să își exprime, în cabinele destinate desfășurării votului secret opțiunea, respectiv VOT PENTRU sau VOT ÎMPOTRIVĂ.

 

Odată cu alegerea conducerii naționale a PSD se consideră adoptat și Programul politic al partidului.

 

PROCEDURA DE VOT – este următoarea:

 1. 1.     Conducerea națională a partidului se alege în baza unei Moțiuni care cuprinde lista funcțiilor de conducere la nivel național, pe funcții și Programul Politic al partidului
 2. 2.     Pentru a fi declarată câștigătoare, Moțiunea trebuie să întrunească jumătate plus 1 din voturile valabil exprimate.
 3. 3.     Buletinele de vot vor fi distribuite în zona de votare, amenajată în fiecare centru de Congres din țară, după identificarea fiecărui delegat.
 4. 4.     Odată cu primirea buletinului de vot, delegatul semnează în dreptul numelui din lista.
 5. 5.     Votul este secret, în cabină
 6. 6.     Fiecare delegat are dreptul la un singur buletin de vot

 

 1. 7.     Exprimarea dreptului de vot

 

Delegații bifează pe buletinul de vot: vot pentru sau vot împotrivă

Se consideră validă opțiunea marcată pe buletinul de vot, sub orice formă, în chenarul destinat opțiunii de vot (bifă, încercuire, subliniere, X, etc)

 

Voturi nule:

Pe buletinul de vot este bifat atât vot pentru, cât și vot împotrivă sau nu este bifată nicio opțiune

 

                         

 1. 8.     După exercitarea dreptului la vot, delegații introduc buletinul de vot în urnele sigilate în prealabil de Comisia de numărare
 2. 9.     La constatarea finalizării procedurii de votare, Comisia de numărare desigilează urnele și trece la numărarea voturilor

10. Rezultatul votului se introduce de îndată în aplicația informatică după consemnarea în Procesul verbal încheiat în cadrul fiecărui Centru de votare din țară.

11. Procesul verbal, din fiecare centru, împreună cu buletinele de vot utilizate și neutilizate, vor fi trimise la sediul central

 

12. Pentru validarea votului este nevoie să își exprime votul majoritatea delegaților prezenți la Congresul Extraordinar al PSD

 

Notă: forma buletinului de vot se prezintă pe ecrane

 

SUPUN LA VOT procedura de vot

 

CU               Voturi pentru .............

                    Voturi împotrivă.............

                    Abțineri..............

 

Procedura de vot este adoptată

 

MOMENT 6 – VOT SECRET CONDUCERE

 

Ora 12.58

 

MODERATORUL:

Stimați delegați, începem procedura de vot în toată țara. Vom reveni cu rezultatul votului!

 

Voice Over  invită delegații în zona cabinelor de votare

 

DESFĂȘURAREA VOTULUI SECRET ȘI NUMĂRAREA VOTURILOR

35 de minute

 

MOMENT 7 – ANUNȚAREA REZULTATULUI VOTULUI

 

Voice Over anunță încheierea procedurii de vot și invită DELEGAȚII să își ocupe locurile în sală și îl invită pe MODERATOR pentru a anunța rezultatul votului.

 

Ora 13.34

MODERATORUL:

citește Procesul Verbal al comisiei de numărare a voturilor și invită pe scenă noua conducere a PSD

 

 

MOMENT 8 – PREȘEDINTELE ALES

 

Ora 13.36

 

DISCURS PREȘEDINTE PSD ALES

 

Poză de grup, pe scenă

 

Voice Over declară închise lucrările Congresului Extraordinar al PSD

Intra in discutie:
Pentru a putea intra in discutie trebuie sa fii autentificat ca utilizator CorectNews.
Daca nu ai cont, da click aici. Daca ai deja cont, da click aici.

Twitter is down for the moment!

CorectBusinessbeta

Afla tot despre business din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectPoliticsbeta

Afla tot despre politica in cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSocialbeta

Afla tot despre societate in cele 8 sectiuni ale site-ului AICI

CorectScITbeta

Afla tot despre stiinta din cele 5 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSportsbeta

Afla tot despre sport din cele 9 sectiuni ale site-ului AICI

CorectLifestylebeta

Afla tot despre felul de trai din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectArtsbeta

Afla tot despre arta in cele 6 sectiuni ale site-ului AICI

CorectDiasporabeta

Afla tot despre diaspora din cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectBooks »

Cumpara carti digitale la un pret mult mai bun decat cele clasice!

CorectBazaar »

Schimbi, vinzi si cumperi orice

Urmareste-ne pe:

© Copyright Corect 2010. Toate drepturile rezervate.