Reteaua Corect

Cum puteti obtine, în strainatate, «Documente de calatorie»

Scris de CorectDiaspora in 01 iunie 2011 la 00:55, in Consulare. 564 vizualizari Intra in discutie shortlinkhttp://crct.ro/nfV8

România, ca stat membru al Uniunii Europene, a introdus în circulaţie paşapoarte electronice, care conţin datele biometrice ale titularului (amprente digitale şi fotografia) Paşapoartele româneşti îşi păstrează valabilitatea până la data expirării. Paşapoartele româneşti model 2001 nu se pot prelungi. Valabilitatea paşaportului electronic este de 5 ani, iar pentru minorii cu vârsta sub 6 ani, valabilitatea acestuia este de 3 ani.

Reglementările legale în vigoare NU permit depunerea cererilor pentru eliberarea paşapoartelor prin mandatar cu procură specială sau prin poştă.

Fiecare minor care circulă în străinătate trebuie să aibă propriul document de călătorie  (paşaport sau carte de identitate) – nu mai poate fi inclus în documentul de călătorie al părinţilor.


Depunerea cererii:

 • Personal, în ţară, la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple din subordinea Instituţiiilor Prefectului de pe raza judeţului dedomiciliu.
 • Personal, la Secţia consulară a Ambasadei României  sau la Oficiile consulare şi nu doriţi să vă deplasaţi în România.

Depunerea cererii se face fără programare, direct la sediul Secţiei Consulare .
Secţia consulară a Ambasadei României este competentă pentru preluarea cererilor, datelor şi documentelor justificative ale solicitanţilor pe care le transmite automat în România în sistem electronic securizat.

Prezenţa personală la Secţia consulară a solicitanţilor pentru depunerea cererii este absolut obligatorie întrucat este necesară preluarea datelor biometrice - fotografierea şi preluarea amprentelor digitale ale viitorilor titulari de paşapoarte, conform normelor legale în vigoare.

Recomandare: pentru asigurarea unei bune calitati a fotografiei, va rugam sa evitati imbracamintea de culoare deschisa

La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi ori să poarte ochelari, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin exceptie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la frunte, sa fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumina.

După depunerea cererii, paşapoartele vechi aflate în curs de valabilitate se returnează solicitanţilor şi pot fi folosite până la ridicarea paşaportului nou.


Eliberare:

 • Paşapoartele electronice nu se eliberează în regim de urgenţă. Pasapoartele electronice se confectionează în România şi se trimit ulterior la Secţia consulară.
 • Eliberarea are loc la sediul Secţiei consulare, pe baza semnăturii titularului sau a unei persoane împuternicite de titular prin procură autentică, prezentând chitanţa, cartea de identitate si paşaportul anterior.
 • In mod excepţional, la cererea scrisă a solicitanţilor care locuiesc la distanţe foarte mari de Paris, paşapoartele pot fi remise si prin poştă sau serviciu de curierat rapid şi securizat: solicitantul va depune si un plic timbrat autoadresat - Formular cerere.
 • Este necesară prezentarea paşaportului vechi. Paşaportul vechi se anulează şi se remite titularului spre păstrare.

 

 

Paşaportul simplu electronic

 

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate nu mai primesc cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple în formatul pus în circulaţie în anul 2001, acestea fiind înlocuite de paşapoartele simple electronice.

Vă aflaţi temporar în străinătate (cu scopul de a studia, cu un contract de muncă, în cadrul unui program de cercetare, excursii, vizite, tratament medical sau alte scopuri cu durată limitată) şi paşaportul dumneavoastră a expirat, l-aţi pierdut sau a fost furat?

Atunci vă puteţi adresa misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României pentru a solicita obţinerea unui nou paşaport.

I. Ce aveţi de făcut dacă aveţi nevoie de un nou paşaport simplu electronic ?

1. Să vă prezentaţi personal

 • Trebuie să vă prezentaţi personal la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în ţara în care vă aflaţi pentru a solicita obţinerea unui nou paşaport.
 • Prezenţa solicitantului este obligatorie deoarece sistemul de procesare a paşaportului simplu electronic presupune preluarea electronică a fotografiei, semnăturii şi amprentelor solicitantului.

Atenţie! Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate nu confecţionează paşapoarte simple electronice.

Ambasadele şi oficiile consulare ale României transmit datele solicitantului în România, Ministerul Administraţiei şi Internelor, care le verifică, procesează şi confecţionează documentul. Acesta este ulterior transmis ambasadei/ oficiului consular unde a fost depusă cererea, de unde puteţi prelua documentul.

2. Să achitaţi taxele consulare şi contravaloarea blanchetei.

 • Taxele consulare şi contravaloarea blanchetei se achită la misiunea diplomatică/ oficiul consular la care depuneţi cererea de eliberare a unui paşaport simplu electronic. Ca dovadă a achitării acestora veţi primi o chitanţă.

3. Să depuneţi o cerere pentru obţinerea unui paşaport simplu electronic.

 • Formularul de cerere este tipărit de sistemul informatic şi va avea semnătura dumneavoastră olografă.

4. Să depuneţi, împreună cu cererea de obţinere a paşaportului simplu electronic, următoarele documente, în original:

Atenţie! Documentele necesare eliberării paşaportului simplu electronic trebuie să fie depuse în original pentru a putea fi procesate în sistemul informatic. Documentele justificative originale sunt returnate titularilor acestora imediat după finalizarea cererilor de eliberare a paşapoartelor, fără a fi reţinute în vederea unor procesări ulterioare:

a) cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original.

Cartea de identitate provizorie poate fi acceptatã doar dacã este însoţitã de certificatul de naştere, în original.

b) paşaportul anterior, dacă este cazul.

c) în cazul declarării furtului paşaportului simplu, este necesară prezentarea unei dovezi eliberate de poliţia statului de reşedinţă, însoţită de traducerea acestei dovezi, efectuată de către un traducător autorizza (documentul se apostilează sau se supralegalizează de către misiune diplomatică sau oficiu, după caz).

d) în cazul distrugerii paşaportului simplu, trebuie să prezentaţi documentul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului. Declaraţia de pierdere / distruggere se completează olograf pe formularul tipizat tipărit din sistemul informatic de la consulat.

Atenţie! Paşaportul simplu electronic nu se eliberează în regim de urgenţă. Aşadar, nu se percep taxe de urgenţă pentru eliberarea acestui tip de paşaport.

Dacă nu aveţi timp să aşteptaţi noul paşaport simplu electronic, puteţi solicita eliberarea imediată a unui titlu de călătorie cu care vă puteţi deplasa în ţară unde veţi obţine şi paşaportul simplu electronic.

Puteţi opta, de asemenea, pentru eliberarea unui paşaport simplu temporar.

Obţinerea unui nou paşaport simplu electronic nu se poate face prin împuternicirea unei alte persoane aflată în România.

În cazul paşapoartelor pierdute sau furate, este necesară sesizarea autorităţilor locale de poliţie şi obţinerea unei dovezi a reclamării pierderii sau furtului, care va fi prezentată la ambasadă sau consulat odată cu depunerea cererii pentru noul paşaport.

Menţionăm că pierderea paşaportului poate fi declarată şi la misiunea diplomatică sau oficiul consular, însă furtul acestuia se declară numai la poliţia locală. 

II. Eliberarea paşapoartelor simple electronice pentru minori în vârstă de peste 14 ani:

Pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, paşaportul simplu electronic este eliberat în următoarele condiţii:

 • cu acordul ambilor părinţi,
 • cu acordul părintelui supravieţuitor,
 • cu acordul părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă,
 • după caz, cu acordul reprezentantului legal.

Documente necesare:

a) declaraţia ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul cu privire la eliberarea unui paşaport simplu electronic pentru minor;

Atenţie! Declaraţiile pot fi autentificate în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

De asemenea, declaraţiile pot fi autentificate şi în faţa autorităţilor străine, cu condiţia să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961. În privinţa declaraţiilor autentificate de către autorităţile străine, acestea trebuie prezentate în original şi însoţite de o traducere legalizată.

b) cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termen de valabilitate, în original;

Atenţie! Cartea de identitate provizorie este acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original.

c) paşaportul anterior, dacă este cazul;

d) actele de identitate valabile ale părinţilor, în original;

e) certificatul de deces al părintelui/părinţilor, hotărârea judecătoarească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi copie xerox, în cazul în care se prezintă doar declaraţia unuia dintre părinţi.

În situaţia în care există neînţelegeri între părinţi în privinţa acordului sau unul dintre părinţi nu-şi poate exprima voinţa, paşaportul simplu electronic pentru minor se eliberează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, care se pronunţă în condiţiile legii. 

III. Eliberarea paşapoartelor simple electronice pentru minori care nu au împlinit vârsta de 14 ani:

Nu mai există posibilitatea înscrierii minorului care nu a împlinit încă vârsta de 14 ani în paşapoartele părinţilor.

Astfel, pentru minorii care nu au împlinit încă vârsta de 14 ani este necesară obţinerea unui paşaport simplu electronic.

Cetăţenii români care doresc să călătorească cu minori sub 14 ani sunt obligaţi, conform legii, să solicite eliberarea unui paşaport şi pentru aceştia.

Pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, paşaportul simplu este eliberat numai în următoarele condiţii:

 • la cererea ambilor părinţi,
 • la cererea părintelui supravieţuitor,
 • la cererea părintelui căruia i- a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă,
 • după caz, la cererea reprezentantului legal.

Documente necesare:

a) cererile părinţilor;

Atenţie! Cererile pot fi formulate de către unul dintre părinţi doar în cazul în care este împuternicit de celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

De asemenea, cererea poate fi formulată de unul dintre părinţi şi atunci când există acordul scris al celuilalt părinte, autentificat în aceleaşi condiţii.

b)certificatul de naştere al minorului, în original;

c) paşaportul anterior, dacă este cazul;

d) actele de identitate ale părinţilor sau al reprezntantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original.

Atenţie! Atunci când, din motive obiective niciunul dintre părinţi nu se poate prezenta la misiune/oficiu, cererile prevăzute mai sus pot fi formulate de o persoană împuternicită de către părinţi prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Românei. Acest document se prezintă împreună cu minorul.

 În situaţia în care există neînţelegeri între părinţi în privinţa acordului sau unul dintre părinţi nu-şi poate exprima voinţa, paşaportul simplu electronic pentru minor se eliberează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, care se pronunţă în condiţiile legii.

Atenţie! Legea română prevedere prezenţa obbligatorie în la misiunile diplomatice / oficiile consulare şi minorilor cu vârste de peste 6 ani împliniţi la data depunerii cererii pentru prelevarea amprentelor digitale.

Valabilitatea paşapoartelor simple electronice este următoarea:

 • 3 ani pentru copii care nu au împlinit 6 ani;
 • 5 ani pentru cei care au peste 6 ani.

 

Intra in discutie:
Pentru a putea intra in discutie trebuie sa fii autentificat ca utilizator CorectNews.
Daca nu ai cont, da click aici. Daca ai deja cont, da click aici.

Twitter is down for the moment!

CorectBusinessbeta

Afla tot despre business din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectPoliticsbeta

Afla tot despre politica in cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSocialbeta

Afla tot despre societate in cele 8 sectiuni ale site-ului AICI

CorectScITbeta

Afla tot despre stiinta din cele 5 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSportsbeta

Afla tot despre sport din cele 9 sectiuni ale site-ului AICI

CorectLifestylebeta

Afla tot despre felul de trai din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectArtsbeta

Afla tot despre arta in cele 6 sectiuni ale site-ului AICI

CorectDiasporabeta

Afla tot despre diaspora din cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectBooks »

Cumpara carti digitale la un pret mult mai bun decat cele clasice!

CorectBazaar »

Schimbi, vinzi si cumperi orice

Urmareste-ne pe:

© Copyright Corect 2010. Toate drepturile rezervate.