Conditii de confidentialitate

Iti multumim ca esti cititor CorectNews si te asiguram ca iti respectam viata privata. Suntem constienti de importanta protejarii informatiilor personale pe care ni le pui la dispozitie si de aceea le vom folosi in principal pentru a customiza site-ul si a-l adapta conform cu preferintele si interesele tale.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, VBB are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizezi, despre tine, un membru al familiei tale ori o alta persoana.

In anumite imprejurari, va fi nevoie sa ne furnizezi anumite informatii personale (de pilda, adresa de e-mail), pentru a putea primi sau folosi unele servicii puse la dispozitie de VIRTUAL BIG BANG SRL (de aici incolo: VBB) pe Internet. Astfel de servicii includ, fara a se rezuma la, sumarul pe e-mail, paginile personalizate si accesul pe forum in calitate de participant la discutii.

Alte categorii de date prelucrate de VBB pot fi numele si prenumele, sexul, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, telefon/fax, adresa (domiciliu/resedinta), formare profesionala/diplome/studii, e-mail, imagine si voce.

Castigatorilor concursurilor organizate de VBB li se va solicita o copie a CI/BI in vederea verificarii corectitudinii datelor furnizate la inscriere, astfel incat premiile sa fie acordate castigatorilor de drept; totodata datele continute in CI/BI sunt necesare in scopul retinerii si virarii la bugetul de stat a impozitului aferent premiilor castigate. Datele prelucrate vor fi stocate in baze de date computerizate.

Prin participarea la concursurile sau accesul la unele servicii ale site-urilor VBB, esti de acord sa primesti informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de VBB, partenerii contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul, furnizori de servicii si bunuri si mass-media.

Prin completarea campurilor din formularele noastre on-line ne dai posibilitatea sa iti punem la dispozitie serviciile dorite. Toate informatiile personale pe care le dezvalui in acest scop sunt folosite in deplin acord cu prezentele reguli.

Datele personale pe care ni le incredintezi sunt protejate de sistem. VBB nu va face niciodata publica adresa de e-mail a utilizatorilor si nu o va dezvalui niciunei terte parti, in afara de cazul in care acest lucru este necesar pentru a respecta legea si/sau procedurile judiciare. VBB nu raspunde de atacurile avand ca scop furtul sau vandalismul si care ar putea conduce la dezvaluirea sau compromiterea datelor.

VBB nu-si asuma nici un fel de responsabilitate pentru situatiile in care utilizatorul isi publica adresa sau orice alte date personale, din proprie initiativa, intr-un mesaj public, pe oricare dintre paginile VBB pe Internet.

Dupa completarea formularului de inregistrare, utilizatorul va avea la dispozitie un cont pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este in intregime responsabil pentru pastrarea confidentialitatii asupra parolei asociate accesului in paginile VBB pe Internet. De asemenea, utilizatorul este in intregime responsabil de toate informatiile care sunt facute publice din contul sau. In cazul accesarii neautorizate a contului de catre terte persoane, VBB nu isi asuma nicio responsabilitate fata de consectintele care pot aparea.

Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvaluita in cazul in care, prin informatiile postate, acestia ar putea fi pusi pericol.

Utilizatorii accepta sa nu divulge niciodata parola unui alt utilizator, pentru propria protectie. De asemenea, accepta sa nu utilizeze niciodata parola altui membru pentru a posta mesaje.

Un cont care nu este accesat o perioada mai lunga de 12 luni este automat suspendat. Contul ramane in sistem pentru inca 6 luni, perioada in care poate fi reactivat printr-o cerere trimisa prin e-mail la webmaster. Conturile neaccesate mai mult de 18 luni sunt automat sterse din sistem.

VBB isi rezerva dreptul de a bloca accesul la conturile utilizatorilor care au incercat sa publice in mod repetat opinii pe care VBB le-a considerat daunatoare, sub orice forma, imaginii sitului si drept urmare le-a oprit de la publicare. Conturile blocate nu pot fi reactivate si nu se sterg din sistem.

VBB pe Internet foloseste "cookies" pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu contin niciun fel de date personale ale utilizatorului si nu prezinta risc in cazul in care sunt interceptate de terte parti. Daca browserul este configurat sa nu le accepte, anumite pagini pot sa nu functioneze partial sau in totalitate.

In paginile VBB pe Internet pot fi prezente reclame si/sau legaturi catre pagini ale unor terte parti, inclusiv sponsori, furnizori de publicitate sau parteneri. Informatiile furnizate unor pagini externe nu sunt sub controlul nostru si orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

Furnizorii externi de publicitate pot folosi informatii (care nu includ numele, adresa, adresa de e-mail sau numarul dvs. de telefon) legate de vizitele tale pe situl VBB pe Internet si pe alte situri, in scopul prezentarii de reclame pentru bunuri si servicii corespunzatoare ariei tale de interes.

VBB isi rezerva dreptul de a modifica oricand aceste reguli. Orice modificare va fi facuta publica in aceasta pagina si va intra in vigoare din momentul publicarii ei, afisat la baza paginii.

Prelucrarea datelor cu caracter personal precum si drepturile persoanelor care utilizeaza serviciile oferite pe Internet de VBB sunt supuse prevederilor Legii 677/2001. VBB S.R.L. este operator inregistrat cu numarul 17413.

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE IN CONFORMITATE CU LEGEA 677/2001

Datele personale vor fi prelucrate de catre VBB S.R.L. in scopul furnizarii de servicii particularizate pentru utilizatorii paginilor de internet ale VBB S.R.L.

DEZVALUIREA DATELOR PERSONALE

VBB S.R.L. are dreptul sa dezvaluie datele personale societatilor asociate sau partenere, care pot prelucra datele personale in vederea executarii contractelor de furnizare de informatii.

DREPTURILE UTILIZATORILOR

Cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, iti aducem la cunostinta ca ai urmatoarele drepturi in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001:

DREPTUL LA INFORMARE:

Art. 12. - (1) In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b) scopul in care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinind seama de specificul prelucrarii.

(2) In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pina in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b) scopul in care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinind seama de specificul prelucrarii.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cind prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul in care prelucrarea datelor se face in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, ori in orice alte situatii in care furnizarea unor asemenea informatii se dovedeste imposibila sau ar implica un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum si in situatiile in care inregistrarea sau dezvaluirea datelor este expres prevazuta de lege.

DREPTUL DE ACCES LA DATE:

Art. 13. - (1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24, de a inainta plingere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

(2) Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile prevazute la alin. (1), printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(3) Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

(4) In cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sanatate, cererea prevazuta la alin. (2) poate fi introdusa de persoana vizata fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica in cerere persoana in numele careia este introdusa. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevazuta la alin. (3) poate fi facuta prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizata.

(5) In cazul in care datele cu caracter personal legate de starea de sanatate sunt prelucrate in scop de cercetare stiintifica, daca nu exista, cel putin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate si daca datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau masuri fata de o anumita persoana, comunicarea prevazuta la alin. (3) se poate face si intr-un termen mai mare decit cel prevazut la acel alineat, in masura in care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetarii, si nu mai tirziu de momentul in care cercetarea este incheiata. In acest caz persoana vizata trebuie sa isi fi dat in mod expres si neechivoc consimtamintul ca datele sa fie prelucrate in scop de cercetare stiintifica, precum si asupra posibilei aminari a comunicarii prevazute la alin. (3) din acest motiv.

(6) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cind prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

DREPTUL DE INTERVENTIE ASUPRA DATELOR:

Art. 14. - (1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;

c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

(2) Pentru exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(3) Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul alin. (1), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

DREPTUL DE OPOZITIE:

Art. 15. - (1)Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

(2) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

(3) In vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(4) Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in temeiul alin. (1) sau (2), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa printr-un email la office@news.corect.com sau cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de corespondenta Virtual Big Bang SRL, Bucuresti, str. Zece Mese nr. 8, sector 2.