Reteaua Corect

Replica SIF Banat Crişana poate fi suspectată de intenţia manipulării pieţei

Scris de newsreporter in 04 august 2020 la 10:31, in Business. 770 vizualizari Intra in discutie Tagurireplica, sif banat crisana shortlinkhttp://crct.ro/nwt0

Cu titlul "SIF Imobiliare - un caz care ilustrează dezmembrarea pieţei noastre de capital", ziarul BURSA a publicat un material complex, alcătuit nu dintr-un singur text, ci din două texte, primul semnat MAKE, al doilea semnat Andrei Iacomi (cu subtitlul "Câteva sute de lei au ridicat cu peste un miliard Activul Net al SIF1"); primul configurează înţelesurile faptelor relatate în al doilea.

Replica semnată de avocatul reprezentând SIF Banat Crişana ignoră structura complexă a materialului publicat de BURSA şi repetă pe scurt informaţiile din BURSA, cu pretenţia că materialul din BURSA ar prezenta "riscul inducerii în eroare a investitorilor şi potenţialilor investitori, prin diseminare de informaţii false conform prevederilor art. 120 alin. ( 1) lit. c) din Legea nr. 24/2017."

Adică riscul manipulării pieţei.

În realitate, tot ceea ce spune reprezentantul SIF Banat Crişana în replica sa se găseşte deja publicat în materialul din BURSA, iar materialul din BURSA reproduce informaţia diseminată în Rapoartele oficiale de SIF Banat Crişana; dacă există vreun risc de manipulare a pieţei, atunci el îşi are originea în Rapoartele oficiale ale SIF Banat Crişana, dar până acum noi nu am afirmat asta.

În schimb, Replica reprezentantului SIF Banat Crişana poate fi suspectată de intenţia manipulării pieţei, fapt pe care îl vom arăta în cele ce urmează.

 • 2. REPLICA SIF BANAT CRIŞANA DATĂ ZIARULUI BURSA ESTE SUSPECTĂ DE INTENŢIA DE MANIPULARE A PIEŢEI

Preţul denaturat al acţiunilor SIFI, recunoscut de SIF Banat Crişana, denaturează Valoarea Activului Net al SIF Banat Crişana, ceea ce reprezentantul SIF Banat Crişana trece sub tăcere în Replica dată ziarului BURSA.

Domnia sa limitează observarea denaturării la preţul acţiunii SIFI, trecând sub tăcere denaturarea provocată astfel Valorii Activului Net al SIF Banat Crişana.

Denaturarea provocată astfel Valorii Activului Net al SIF Banat Crişana nu este o insinuare tendenţioasă.

Este un fapt.

Trecerea sub tăcere a acestui fapt se încadrează în prevederile art. 120 alin. ( 1) lit. c) din Legea nr. 24/2017.

Asta înseamnă că Replica transmisă ziarului BURSA de SIF Banat Crişana poate fi suspectată de intenţia de manipulare a pieţei.

Folosindu-se de Dreptul la replică, SIF Banat Crişana a încercat să intimideze Redacţia BURSA, astfel încât să nu mai îndrăznim să observăm că denaturarea preţului SIFI conduce la denaturarea Valorii Activului Net al SIF Banat Crişana.

 • 3. SIFI NU ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE LISTĂRII PE AERO, DAR SIF BANAT CRIŞANA NU O DELISTEAZĂ

Conform "Ghid extins pentru listarea pe AeRO" de pe site-ul BVB), societatea care vrea să fie listată acolo fie are un free float de 10%, fie numără 30 de acţionari, fie BVB apreciază că există premisele menţinerii unei pieţe ordonate.

SIFI nu îndeplineşte niciuna dintre condiţiile de listare pe AERO:

- are un free float de 0,0003%;

- are maximum 14 investitori;

- trei tranzacţii cu câte o acţiune, în ultimele cinsprezece luni, este exact contrariul definiţiei pentru noţiunea de piaţă ordonată.

De la începutul listării SIFI pe AERO, în decembrie 2013 şi până astăzi, acţiunile sale nu au putut fi menţinute într-o piaţă ordonată, ceea ce declară şi Replica SIF Banat Crişana:

"Am considerat întotdeauna că aceste tranzacţii nu au un caracter legitim din punct de vedere comercial şi că motivul lor este de a crea o imagine falsă cu privire la preţul instrumentelor financiare tranzacţionate".

Deci, SIFI nu are ce căuta pe AERO.

Totuşi, SIF Banat Crişana nu a retras SIFI de pe piaţa AERO.

 • 4. DE CE SIF BANAT CRIŞANA NU DELISTEAZĂ SIFI?

În textul său din BURSA, Andrei Iacomi a arătat:

"Totodată, se menţiona că, chiar şi în lipsa unei pieţe lichide pentru acţiunile SIFI, tranzacţiile din piaţă din acea perioadă nu puteau fi considerate în mod normal şi rezonabil că ar avea o justificare legitimă din punct de vedere comercial, motiv pentru care, prin adresa SIF Banat-Crişana nr. 1112 din 28 mai 2019, se solicitase Autorităţii de Supraveghere Financiară să analizeze tranzacţiile cu titlul SIFI şi din perspectiva unor posibile încălcări ale art. 120 din Legea 24/2017 privind emitenţii şi operaţiuni de piaţă şi ale art. 12 din Regulamentul UE nr 596/2014 privind abuzul de piaţă".

Replica SIF Banat Crişana recunoaşte că acţiunile SIFI nu fac piaţa ordonată şi că preţurile s-ar putea să fie manipulatorii: "Aşa cum am menţionat şi în multiplele adrese comunicate către ASF, tranzacţiile cu acţiuni efectuate într­un mod sporadic şi la preţuri nejustificat de mari se datorează transferurilor acţiunilor din «Free float» deţinute de către acţionarii minoritari, şi nu de către SIF Banat-Crişana S.A., considerăm că scopul producerii acestor discrepanţe de valoare fiind acela de a denatura preţul acţiunilor SIF lmobiliare Plc şi de a induce în eroare investitorii în legătură cu valoarea reală a acestor instrumente financiare".

În Replica SIF Banat Crişana apar două fracturi logice.

Prima

SIF Banat Crişana deţine 99,9997% din SIF Imobiliare (4.499.961 acţiuni), iar ceilalţi acţionari deţin 0,0003 %, (13 acţiuni), conform site-ului BVB şi deci, dacă are suspiciuni cu privire la corectitudinea tranzacţiilor cu SIFI pe AERO, poate decide oricând, într-o AGA, să delisteze SIF Imobiliare.

Fractura logică constă în faptul că SIF Banat Crişana nu are nevoie de "multiplele adrese comunicate către ASF", rezolvarea problemei este în mâinile sale - delistarea SIFI.

De altfel, la ce îi foloseşte faptul că SIFI este listată?

La nimic!

A doua

SIF Banat Crişana avansează o ipoteză nerealistă, cum că denaturarea preţului acţiunilor SIFI are scopul să-i inducă în eroare pe investitorii în ...13 acţiuni.

Din 13 acţiuni, şase acţiuni se aflau la companii din portofoliul SIF Banat Crişana, la sfârşitul anului 2019 (companii despre care SIF Banat Crişana afirma că nu au participat la tranzacţii).

Mai rămân maximum 7 (şapte) investitori.

Dacă urmărim istoricul tranzacţiilor cu SIFI, constatăm că numărul deţinătorilor de acţiuni din free float-ul SIFI se reduce drastic la 5 (cinci) sau chiar mai puţini.

Rezultă că unul din cei cinci vinde acţiuni SIFI denaturând preţul, ca să-i inducă în eroare pe ceilalţi patru.

Absurd.

Este asta o problemă care să necesite "multiplele adrese" către ASF?

Ridicol.

De ce SIF Banat Crişana nu delistează SIFI?

La ce îi serveşte să menţină SIFI pe AERO?

• 5. PREŢUL UMFLAT AL SIFI FAVORIZEAZĂ SIF BANAT CRIŞANA

Denaturarea preţului SIFI, în tranzacţia cu o acţiune la preţul de 286 de lei, din 19 mai 2020, are o proiecţie de peste un miliard de lei în Valoarea Activului Net al SIF Banat Crişana.

Este o constatare comună.

Nu am afirmat nicăieri că tranzacţia a fost făcută de Bogdan Drăgoi, de Najib el Lakis, de altcineva implicat în SIF Banat Crişana.

Am afirmat adevărul că fără acea tranzacţie cu o acţiune SIFI, Valoarea Activului Net raportată de SIF Banat Crişana s-ar diminua cu aproximativ o treime, iar discountul acţiunii SIF Banat Crişana la Bursa de Valori Bucureşti s-ar diminua cu aproximativ o jumătate.

Ceea ce nu ar fi în favoarea SIF Banat Crişana.

• 6. MANIPULAREA ACŢIUNII SIF BANAT CRIŞANA, INDUCEREA ÎN EROARE A INVESTITORILOR LA BURSĂ

Valoarea Activului Net (VAN) al SIF Banat Crişana de 3.522.448.960 lei şi Valoarea Unitară a Activului Net (VUAN) de 6,8458lei/acţiune sunt raportate pe site-ul SIF Banat Crişana; problema denaturării preţului acţiunilor SIFI şi a influenţei acestei denaturări asupra VAN apare într-o NOTĂ cu litere mai mici, din josul unui document (anexa nr. 16), la care cititorul ajunge dând click pe rubrica "Detalii". (vezi captura de ecran SIF 1)

Nu dai click, nu afli că VAN SIF Banat Crişana este umflat cu aproape o treime.

La fel se petrec lucrurile pe site-ul BVB, dacă eşti foarte atent, atunci poate că afli că este o problemă cu Valoarea Activului Net al SIF Banat Crişana.

În schimb, pe site-ul Asociaţiei Administratorilor de Fonduri (AAF), nu există nicio şansă să primeşti informaţia corectă (vezi capturile de ecran AAF1, AAF2 şi AAF3); acolo VAN de 3525,29 milioane de lei şi VUAN de 6,8458 lei sunt afişate fără nicio altă precizare.

Nicio Replică, nici un Comunicat nu pot suplini absenţa oricărei precizări la VAN şi VUAN-ul umflate ale SIF Banat Crişana, de pe site-ul asociaţiei profesionale din care face parte.

Această situaţie consider că se încadrează în prevederile art.120 alin. ( 1) lit. c) din Legea nr. 24/2017 - Manipularea pieţei.

• 7. NOTA DIN ANEXA 16 ESTE INCOMPLETĂ

În NOTA din anexa nr.16 a Raportului VAN SIF Banat Crişana la BVB şi pe site-ul propriu este consemnat: "Informăm investitorii că Valoarea Activului Net al SIF Banat-Crişana la data de 30.06.2020 include valoarea participaţiei la SIF Imobiliare PLC evaluată la 1.287 mil. lei, reprezentând 286 lei/acţiune (preţ de piaţă la data ultimei tranzacţii din 19.05.2020)".

Din Raport lipseşte menţiunea dimensiunii denaturării VAN SIF Banat Crişana generată de denaturarea preţului acţiununii SIFI.

A calculat-o Redacţia BURSA: 1, 083 miliarde lei.

Din NOTĂ lipseşte precizarea Valorii Activului Net din care să se fi extras denaturarea provocată de tranzacţia cu SIFI.

A calculat-o Redacţia BURSA: 2,442 miliarde lei.

Fără aceste precizări, chiar şi cu NOTA din anexa nr. 16, investitorul este lăsat în ceaţă, iar un supraveghetor normal ar sili emitentul să se prezinte complet.

Dar ASF nu este un supraveghetor normal.

• 8. BOGDAN DRĂGOI ARUNCĂ VINA MANIPULĂRII PE ASF

De peste un an, SIF Banat Crişana afişează o cifră denaturată a Valorii activului Net, cu bună ştiinţă.

Preşedintele SIF Banat Crişana Bogdan Drăgoi aruncă vina pe Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), într-un Comunicat afişat la BVB (vezi Comunicatul), concomitent cu trimiterea acestei Replici către ziarul BURSA.

Pe scurt, Drăgoi spune că a cerut la ASF, cu un an în urmă (28.05.2019), să folosească altă metodă de calcul în privinţa acţiunilor SIFI, dar că ASF (prin adresa nr. SI/DRA nr. 2690.1/18.06.2019) l-a obligat să aplice metoda de calcul actuală care conduce la denaturarea Valorii Activului Net al SIF Banat Crişana (citiţi întreaga relatare în Comunicat).

Din Comunicatul semnat Bogdan Drăgoi rezultă că ştie de peste un an că afişează o Valoare a Activului Net denaturată a SIF Banat Crişana.

Indiferent că Drăgoi apreciază că "Faţă de cele mai sus arătate, considerăm că Societatea a efectuat toate demersurile pe care le putea face pentru a clarifica toate aspectele legate de tranzacţiile cu acţiuni SIFI precum şi cu privire la cele legate de reflectarea valorii acestor acţiuni în activele Societăţii", afişarea unei cifre denaturate a Valorii Activului Net al SIF Banat Crişana se încadrează, oricum, în prevederile art. 120 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 24/2017 - Manipularea pieţei.

În realitate, Bogdan Drăgoi nu a epuizat toate căile să evite manipularea pieţei.

În tot timpul ăsta, de un an şi trei luni, de când Bogdan Drăgoi se lupta istovitor şi zadarnic cu ASF să aplice o metodă adecvată de calcul a Valorii Activului Net al SIF Banat Crişana, el ar fi putut decide în AGA SIFI să delisteze SIFI de pe AERO.

Astfel, administratorul SIF Banat Crişana ar fi curmat manipularea de piaţă asupra SIF Banat Crişana.

Dar nu a făcut-o.

Prin urmare, din Comunicatul SIF Banat Crişana aflăm că vinovăţia pentru manipularea pieţei cuprinde şi pe ASF, dar asta nu disculpă pe administratorul SIF Banat Crişana.

• 9. REPLICA SIF BANAT CRIŞANA NU RESPECTĂ TEMEIUL LEGAL PE CARE ÎL INVOCĂ

În Adresa de însoţire a Replicii SIF Banat Crişana, reprezentantul său scrie că solicită publicarea Dreptului la replică "[...] în temeiul dispoziţiilor art. 49 şi 51 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual [...]", sărind peste dispoziţiile art. 50, pe care le reproducem în continuare:

"Art. 50 - (1) Dreptul la replică nu poate fi solicitat: a) pentru opinii şi judecăţi de valoare exprimate sau pentru a emite opinii şi judecăţi de valoare; [...]"

Dar SIF Banat Crişana dă Replică unor judecăţi de valoare - cele exprimate în textul semnat MAKE - şi o face fără să argumenteze.

Mai mult, Replica SIF Banat Crişana emite opinii şi judecăţi de valoare:

"[...] considerăm că prin publicarea respectivului articol se poate considera că există riscul inducerii în eroare a investitorilor şi potenţialilor investitori, prin diseminare de informaţii false conform prevederilor art. 120 alin. ( 1) lit. c) din Legea nr. 24/2017."

Sigur că exprimarea "considerăm că ... se poate considera" este o mare nefericire ca formulare în limba română şi în logica populară, dar aspectul principal în contextul legii este că emite opinii şi judecăţi de valoare.

Adică nu-şi respectă temeiul legal.

• 10. TEMEIUL LEGAL AL REPLICII SIF BANAT CRIŞANA ESTE IMPROPRIU

Bineînţeles că oricine poate să scrie un Drept la replică invocând orice lege, dar nu te aştepţi, ca ziar, să ţi se solicite publicarea unei Replici în temeiul Legii codului aerian, de exemplu sau în temeiul Legii sufletelor pereche, ca să fiu mai sugestiv.

Mă achit de sarcina delicată să-l informez pe avocatul SIF Banat Crişana că ziarul BURSA nu este nici radio şi nici televiziune şi nu are nicio treabă cu audiovizualul, nu are nicio treabă cu Decizia nr. 220/2011 şi nu are nicio treabă cu Consiliul Naţional al Audiovizualului, care este o instituţie pe care o respectăm, dar n-avem treabă cu ea.

Ziarele sunt înfiinţate pe altă lege.

Dreptul la replică nu poate fi pretins pentru simplul fapt că este un instrument de presiune asupra presei şi poate fi folosit pentru intimidare, aşa cum şi considerăm că este cazul cu Replica SIF Banat Crişana.

Pe de altă parte, ziarul BURSA a dat curs întotdeauna Dreptului la replică.

Replica trebuie să fie civilizată, să se refere la subiectul articolului şi să nu facă aprecieri asupra autorului articolului sau asupra publicaţiei.

După cum se observă, am publicat Replica SIF Banat Crişana, chiar dacă nu a respectat aceste reguli şi chiar dacă temeiul ei legal este greşit invocat.

Nu contează.

Adevărul, mai presus de toate!

• NOTA AUTORULUI 

În Replica sa, reprezentantul SIF Banat Crişana solicită:

"Aprecierile din articolul în discuţie asupra persoanelor fizice din cadrul societăţii SIF Banat-Crişana SA sunt tendenţoase şi fără fundament legal şi vă solicităm să eliminaţi articolul de pe publicaţia dumneavoastră".

Dar, în Adresa de însoţire a Replicii, acelaşi reprezentant al SIF Banat Crişana solicită:

" În vederea realizării unei informări complete şi corecte a cititorilor redacţiei, vă solicităm publicarea întregului conţinut al acestuia [n.n. - al Dreptului la Replica], alături de articolul în discuţie".

Am stat patru zile să mă gândesc cum să satisfac cele două solicitări ale reprezentantului SIF Banat Crişana, pentru că dacă elimin articolul nu mai pot aşeza Replica alături de el, iar dacă o o aşez lângă articol, atunci nu mai pot elimina articolul.

În a patra zi, mi-am amintit un exemplu din manualul de logică:

Un client cere chelnerului friptură fără cartofi, iar chelnerul îi răspunde că în meniu nu are friptură cu cartofi, ci friptură cu orez, aşa că nu îi poate oferi friptură fără cartofi, ci doar friptură fără orez.

De aici tragem concluzia că, într-un sistem de referinţă mai larg, lucrurile pot fi considerate rezultate ale modului în care au fost generate.

Prin urmare, soluţia la cele două solicitări ale reprezentantului SIF Banat Crişana este următoarea: am publicat articolul şi lângă el am publicat Dreptul la Replică, după care am eliminat articolul de lângă ea, ducându-l înapoi, la locul lui din data apariţiei.

Astfel, Dreptul la Replică însoţeste articolul, chiar dacă acum nu se mai vede asta

Articol de MAKE preluat din Bursa.ro

Intra in discutie:
Pentru a putea intra in discutie trebuie sa fii autentificat ca utilizator CorectNews.
Daca nu ai cont, da click aici. Daca ai deja cont, da click aici.

Twitter is down for the moment!

CorectBusinessbeta

Afla tot despre business din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectPoliticsbeta

Afla tot despre politica in cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSocialbeta

Afla tot despre societate in cele 8 sectiuni ale site-ului AICI

CorectScITbeta

Afla tot despre stiinta din cele 5 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSportsbeta

Afla tot despre sport din cele 9 sectiuni ale site-ului AICI

CorectLifestylebeta

Afla tot despre felul de trai din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectArtsbeta

Afla tot despre arta in cele 6 sectiuni ale site-ului AICI

CorectDiasporabeta

Afla tot despre diaspora din cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectBooks »

Cumpara carti digitale la un pret mult mai bun decat cele clasice!

CorectBazaar »

Schimbi, vinzi si cumperi orice

Urmareste-ne pe:

© Copyright Corect 2010. Toate drepturile rezervate.