Reteaua Corect

ASF nu ia nicio măsură să oprească manipularea

Scris de newsreporter in 15 august 2020 la 12:56, in Business. 585 vizualizari Intra in discutie TaguriASF, avtiv net, manipulare, SIF Banat-Crisana shortlinkhttp://crct.ro/nwwn

ACTUALIZARE : Administratorul SIF Banat-Crişana a anunţat că Valorea Activului Net pentru luna iulie este de 3,99 miliarde lei. Valoarea Activului Net (VAN) al SIF Banat-Crişana (SIF1) pentru luna iulie este de 3,99 miliarde lei, cu circa 13,3% peste cea din luna iunie, iar Valoarea Unitară a Activului Net (VUAN) de 7,7549 lei, conform Situaţiei Activelor şi Datoriilor SIF-ului pentru iulie, publicată ieri pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti.

În nota aferentă Situaţiei, care este relativ diferită de cele precedente, se menţionează: "Valoarea Activului Net (VAN) al SIF Banat-Crişana la dată de 31.07.2020 a înregistrat o creştere cu 467.757.851 lei, reprezentând 13% faţă de valoarea la data de 30.06.2020. Creşterea se datorează aprecierii valorii pachetului de acţiuni deţinut la SIF Imobiliare PLC, evaluat la data de 31.07.2020 la 1.799,9 milioane lei, valoare rezultată prin marcarea la piaţă la preţul de 400 lei/acţiune în urma tranzacţiei din dată de 16 iulie 2020 (calculată în conformitate cu prevederile art.113 lit. a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr. 9/2014).

Variaţiile semnificative ale NAV, în special începând cu luna aprilie 2019, au fost generate în mod substanţial de fluctuaţiile valorii participaţiei SIF Imobiliare PLC, emitent listat la Bursa de Valori Bucureşti pe piaţa AeRo (simbol SIFI), dar cu o lichiditate extrem de scăzută, fiind înregistrate pe parcursul unui an tranzacţii sporadice şi cu un număr nesemnificativ de acţiuni (1- max 3 acţiuni din totalul de 4.499.974 acţiuni emise).

SIF Banat-Crişana a informat de fiecare dată acţionarii cu privire la variaţiile NAV şi factorii determinanţi ai acestora.

În cursul acestui an, Valoarea Activului Net a SIF Banat-Crişana a înregistrat creşteri semnificative în lunile mai, iunie şi iulie raportat la valorile din lunile anterioare (ianuarie - aprilie 2020), creşteri influenţate de valoarea participaţiei SIF Imobiliare PLC în urma trazacţiilor cu acţiuni SIFI efectuate în această perioadă la preţuri arbitrare, nejustificat de mari (tranzacţie în 19.05.2020, 1 acţiune SIFI, preţ 286 lei/acţiune; tranzacţie în 15.07.2020, 1 acţiune SIFI, preţ 370 lei/acţiune; tranzacţie în 16.07.2020, 1 acţiune SIFI, preţ 400 lei/acţiune). Menţionăm că tranzacţiile înregistrate pe piaţă cu acţiuni SIFI nu au fost efectuate de către SIF Banat-Crişana sau de persoane afiliate acesteia.

Normele aplicabile evaluării activelor şi calculării valorii unitare a activului net a SIF Banat-Crişana sunt stabilite în baza Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, regulile de evaluare a activelor respectând prevederile art.17 alin. (7) din Regulamentul ASF nr.10/2015 şi sunt prevăzute la art. 113 - 122 din Regulamentul ASF nr. 9/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu reglementările aplicabile, evaluarea acţiunilor SIFI pentru calculul activului net se realizează prin metode diferite, în funcţie de înregistrarea sau nu a unor tranzacţii în piaţă în ultimele 30 de zile de tranzacţionare, după cum urmează:

Potrivit art.113 lit. a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr. 9/2014:

« Art.113 - Instrumentele financiare admise la tranzacţionare şi tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare) pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare din România, precum şi cele admise la cota oficială a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un stat terţ sunt evaluate astfel: a) acţiunile şi valorile mobiliare prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 26 lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012:[...] 2. la preţul de referinţă aferent zilei pentru care se efectuează calculul, în cazul acţiunilor tranzacţionate în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, inclusiv în cadrul altor sisteme alternative de tranzacţionare, furnizat de către operatorul respectivului sistem de tranzacţionare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem. [...]».

Potrivit art.115 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 9/2014:

«Art. 115 (1) Instrumentele financiare neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, inclusiv sistemele alternative de tranzacţionare din România, dintr-un stat membru sau terţ vor fi evaluate astfel:

a) acţiunile conform uneia dintre următoarele metode: 1. valoarea contabila pe acţiune, astfel cum rezultă din ultima situaţie financiară anuală aprobată a entităţii respective, [...]

(2) Instrumentele financiare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare din România, precum şi cele admise la cota oficială a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un stat terţ, dar netranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare), vor fi evaluate, începând cu a 31-a zi de netranzacţionare, astfel: (i) acţiunile şi valorile mobiliare prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 26 lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012 , instrumentele financiare derivate şi titlurile de participare emise de O.P.C. similar evaluării prevăzute la alin. (1);[...]»

Conducerea SIF Banat-Crişana analizează continuu, cu maximă responsabilitate, reflectarea corectă a valorii activelor administrate.

Având în vedere variaţiile VAN influenţate de volatilitatea valorii participaţiei SIF Imobiliare PLC determinată de preţurile din piaţă, apreciate ca nejustificat de mari, conducerea SIF Banat-Crişana a sesizat Autoritatea de Supraveghere Financiară (începând cu luna mai 2019 şi ulterior cu ocazia fiecărei tranzacţii pe piaţă cu acţiuni SIFI), solicitând verificarea acestor tranzacţii din perspectiva unor posibile încălcări ale art. 120 din Legea nr. 24/2014 şi ale art. 12 din Regulamentul UE nr. 596/2014 privind abuzul de piaţă. De asemenea, s-au înaintat propuneri privind reflectarea în activul net a valorii juste, stabilită în baza unui raport de evaluare, în cazul companiilor listate dar fără o piaţă activă şi în cazul cărora volumul şi frecvenţa tranzacţiilor este insuficientă pentru a furniza informaţii relevante despre preţ în mod constant (de ex. cazul SIFI).

Autoritatea de Supraveghere Financiară - prin reglementările deja adoptate (Regulamentul nr. 7/2020), respectiv Proiectul de regulament pentru completarea art. 114 din Regulamentul nr. 9/2014, precum şi pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2020 aflat la acest moment în dezbatere publică - va da posibilitatea evaluării pe baza unui raport de evaluare conform standardelor de evaluare a emitenţilor fără piaţă activă.

Informăm actionarii că SIF Banat-Crişana efectuează permanent analiza lichidităţii emitenţilor din portofoliu, iar conducerea societăţii a aprobat metodologia internă de evaluare a activelor la valoare justă pentru reflectare în valoarea activului net, astfel încât, imediat ce legislaţia incidentă ne va permite, participaţiile din portofoliul SIF Banat-Crişana fără piaţă activă vor putea fi evaluate în calculul activului net pe baza unui raport de evaluare întocmit în conformitate cu standardele de evaluare.

De asemenea, informăm acţionarii că metodele de evaluare utilizate de Societate pentru evaluarea activelor financiare din portofoliu sunt prezentate pe pagina de internet, la adresa www.sif1.ro, în secţiunea Investiţii › Activul net › Metode de evaluare a activelor şi orice modificări în politicile şi metodele de evaluare vor fi comunicate în piaţă de îndată, conform reglementărilor în vigoare".

A.I.

---

Teribil!

La Bursa de Valori Bucureşti continuă să troneze cifra de 3,5 miliarde lei în dreptul Activul Net al SIF Banat Crişana, ca şi când nimeni nu ar fi aflat că e o cifră manipulată.

La Asociaţia Administratorilor de Fonduri, la fel.

Evident, şi la SIF Banat Crişana.

Oameni buni, propagaţi conştient o cifră manipulată!

ASF nu ia nicio măsură să oprească manipularea!

Nimeni nu ştie în ce constă investigaţia pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a comunicat că a declanşat-o în cazul manipulării de la SIF Banat Crişana, cât durează, ce urmăreşte să obţină, cu ce metode şi dacă ASF va împărtăşi rezultatele şi publicului, pentru ca aceşti paria ai societăţii noastre, amărâţii de investitori, să ştie care este soarta banilor lor.

Pare că ASF investighează aritmetica.

Din punctul meu de vedere, investigaţia trebuia să dureze o oră, cu prânz cu tot, dacă investigatorul citeşte în timp ce mănâncă, sau o ora şi jumătate, dacă nu citeşte în timp ce mănâncă.

Investigaţia se termină când termini de citit articolul din BURSA "SIF Imobiliare - un caz care ilustrează dezmembrarea pieţei noastre de capital" , publicat la 30 iulie şi după ce verifici că e adevărat ce scrie acolo că SIF Banat Crişana şi-a umflat Valoarea Activului Net raportată public, cu peste un miliard de lei.

Ai citit, ai verificat, eşti isteţ şi ai înţeles că e adevărat ce ai citit - da, e o manipulare cât casa, care tine de şapte ani.

Sigur, întrucât a durat doar o oră, cât ai luat prânzul, te poţi delecta şi cu alte articole din BURSA, pour la bonne bouche:

- 04 august - "Replica SIF Banat Crişana poate fi suspectată de intenţia manipulării pieţei; Valoarea Activului Net este manipulată cu bună ştiinţă";

- 06 august - " Preşedintele SIF Banat Crişana Bogdan Drăgoi se autodenunţă pentru manipularea pieţei";

- 10 august - "Manipularea de la SIF Banat Crişana a fost intenţionată".

Bei o cafea.

Gata, s-a terminat investigaţia.

Cu răsfăţ cu tot, cu prânz şi cu cafea, a durat două ore.

Ce să mai investighezi?

Aritmetica?

N-ai calculator?

Investigaţia a fost comunicată de ASF Redacţiei ziarului BURSA în seara de 11 august şi noi am anunţat-o publicului tot atunci, pe site-ul www.bursa.ro.

Dar zvonuri despre declanşarea investigaţiei circulau, deja, încă din dimineaţa de luni, 10 august.

De la articolul din 30 iulie, au trecut două săptămâni, de la declanşarea investigaţiei ASF a trecut o săptămână şi nimic, nimic, nicio măsură de protecţie a investitorilor.

Cifrele manipulatorii continuă să troneze pe site-urile oficiale ale pieţei de capital şi ASF nu duce grija informării corecte a acestor paria ai societăţii noastre care sunt investitorii, să oblige la stergerea cifrelor manipulate.

Cu fiecare zi care trece, ASF devine complice la manipularea SIF Banat Crişana şi alimentează zvonurile despre corupţia din ASF şi zvonurile despre conivenţa cu infractorul Najib el Lakis şi Bogdan Drăgoi.

Sunt de înţeles circumstanţele atenuante, venite din faptul că noul preşedinte al ASF Nicu Marcu se confruntă prea curând cu un caz scandalos imens, o manipulare care durează de şapte ani, tolerată de ASF şi de restul instituţiilor pieţei.

Este de înţeles că se orientează mai greu, aflându-se deodată în vârful unei instituţii despre care se ştie că este coruptă, atrăgându-şi caracterizarea de "cloacă", din partea unui fost preşedinte al ţării.

Este şi mai de înţeles că îi trebuie discernământ în a-şi alege specialişti oneşti cu care să colaboreze, când legăturile mafiote din piaţa de capital au pătruns nu doar în ASF, ci şi în instituţiile pieţei.

Da, este o mare provocare pentru Nicu Marcu, el se confruntă la început de carieră în ASF, cu unul dintre acele taifunuri din piaţa de capital, precum FNI şi Rompetrol, care au luat pe sus echipe întregi de comisari din Autoritatea de supraveghere, pe care le-au dus direct în puşcărie.

Din păcate, nu este timp pentru adaptare.

Cazul manipulării de la SIF Banat Crişana nu poate fi muşamalizat, aşa cum doresc unii lucrători din ASF, care l-au prilejuit, tolerat şi ocrotit timp de şapte ani.

Pe de altă parte, pe cât este de izbitoare cifra de un miliard de lei adăugată din pix în Valoarea Activului Net, tot atât este şi de simplu cazul manipulării de la SIF Banat Crişana, iar BURSA l-a explicat exhaustiv.

Nu necesită cine ştie ce calificare.

Şovăiala ASF împinge cazul de manipulare SIF Banat Crişana dincolo de graniţele pieţei de capital şi este foarte posibil, să-l împingă şi dincolo de graniţele ţării, în atenţia organismelor europene, care, de curând, au început investigarea BaFin - echivalentul german al ASF, implicată într-un caz asemănător (Vezi articolul "Cine îi supraveghează pe supraveghetori?", de Mihai Gongoroi).

Nicu Marcu trebuie să înţeleagă rapid că nu este singur faţă în faţă cu mafia pieţei romăneşti de capital, ci este în Uniunea Europeană.

Nicu Marcu trebuie să înţeleagă şi că nu este "Stăpânul inelelor" din piaţa de capital, ci că trebuie să slujească pieţei de capital după regulile ei, să supravegheze respectarea regulilor pieţei, să contribuie la dezvoltarea pieţei şi să atragă din nou încrederea investitorilor în această piaţă mâncată de corupţie, restabilind corectitudinea atât în ASF, cât şi în piaţă.

Nicu Marcu trebuie să înceapă cu o măsură de bun simţ: să dicteze ştergerea cifrelor manipulate.

Legea îl obligă.

Articol de MAKE, publicat prima dată pe Bursa.ro

Intra in discutie:
Pentru a putea intra in discutie trebuie sa fii autentificat ca utilizator CorectNews.
Daca nu ai cont, da click aici. Daca ai deja cont, da click aici.

Twitter is down for the moment!

CorectBusinessbeta

Afla tot despre business din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectPoliticsbeta

Afla tot despre politica in cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSocialbeta

Afla tot despre societate in cele 8 sectiuni ale site-ului AICI

CorectScITbeta

Afla tot despre stiinta din cele 5 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSportsbeta

Afla tot despre sport din cele 9 sectiuni ale site-ului AICI

CorectLifestylebeta

Afla tot despre felul de trai din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectArtsbeta

Afla tot despre arta in cele 6 sectiuni ale site-ului AICI

CorectDiasporabeta

Afla tot despre diaspora din cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectBooks »

Cumpara carti digitale la un pret mult mai bun decat cele clasice!

CorectBazaar »

Schimbi, vinzi si cumperi orice

Urmareste-ne pe:

© Copyright Corect 2010. Toate drepturile rezervate.